ElektroPrůmysl.cz, listopad 2019

Elektro Průmysl .cz MĚŘICÍ, ZKUŠEBNÍ A MONITOROVACÍ TECHNIKA 20 | listopad 2019 Revize prodlužovacích a odpojitelných přívodů Prodlužovací přívodymohou být významnýmzdrojem rizika úrazu či škod způsobených elektrickým proudem, protože vzhledem k charakteru použití a provozování hrozí poměrně značné nebezpečí jejich poškození. Právě proto, že se nejedná o spotřebič v pravém slova smyslu a prodlužovací přívody se všude vyskytují ve velkémmnožství, je nebezpečí od nich hrozící často podceňováno. Norma ČSN 33 1600 ed. 2 v kapitole 6.2 – 2 d) stanovuje, že kabelové navijáky, od- pojitelné a prodlužovací přívody a jejich příslušenství se musí podrobit zkouškám podle situací, při nichž by mohlo dojít k ohrožení. U přívodu s ochranným vodi- čem se musí prověřit jeho odpor, který by měl odpovídat požadavkům kapitoly 6.4.3 normy. Izolační stav pak musí odpovídat hodnotám uvedeným v tabulce 2 normy. Lhůty revizí se pro prodlužovací přívody volí stejné, jako pro spotřebiče třídy ochra- ny I držené za provozu v ruce, bez ohledu na skutečný způsob použití ( kap. 5.3, pozn. 4 a 5 ). Odpojitelné přívody se revidují sou- časně se spotřebičem, ke kterému se tr- vale používají, tedy i ve lhůtách určených pro tento spotřebič. Pokud nejsou určeny k napájení jednoho konkrétního spotřebi- če, potom se považují za samostatný spo- třebič a revidují se ve lhůtách určených pro spotřebiče tř. I. Revize prodlužovacího přívodu Prohlídka • kontrola neporušenosti izolace kabelu i koncovek • kontrola okolí kontaktů pracovních vodičů ve vidlici i v zásuvkách, zda nenesou známky tepelného namáhání • mírným tahem se zkontroluje, zda je kabel pevně uchycen v koncovkách U svépomocí vyrobených nebo zjevně opravovaných prodlužovacích přívodů je vhodné navíc zkontrolovat, zda byly dodr- ženy následující zásady: • pokud nejsou určeny pro připojení spotřebiče tř. II (neoddělitelná vidlice i zásuvka pro spotřebič tř. II, do které nelze zasunout zástrčku spotřebiče tř. I), musí mít kabel vždy ochranný vodič . • v místě připojení k vidlici a zásuvce musí být šňůry odlehčeny od tahu a zajištěny proti vytržení • ochranný vodič v koncovkách musí být delší než pracovní vodiče, aby při vytržení se přerušil jako poslední Obr. 1 Měření odporu PE vodiče prodlužovacích přívodů Ing. Leoš Koupý, ILLKO, s.r.o.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=