ElektroPrůmysl.cz, listopad 2019

Elektro Průmysl .cz ELEKTRICKÉ A ZÁLOŽNÍ ZDROJE ENERGIE 4 | listopad 2019 Jak vybrat správný záložní systém (UPS) Abyste zajistili, že budete mít ten správný typ záložního systému pro vaše potřeby, je nutné vzít v úvahu při výběru následující otázky. Jakou zvolit topologii? Otázkou číslo jedna je, jakou zvolit typo- logii. UPS typu pasivní záloha, interakce se sítí, dvojitá konverze nebo s více režimy? Odpověď do značné míry závisí na tom, jak důležitá je pro vás energetická účinnost ve vztahu k ochraně. UPS typu pasivní záloha jsou efektivnější než zařízení s dvojitou konverzí, ale nabíze- jí menší ochranu. Díky tomu jsou vhodné pro zátěže s vyšší tolerancí k selhání. Přes- něji řečeno, záložní UPS jsou obecně nej- lepší volbou pro menší aplikace, jako jsou řešení pro stolní počítače a pokladny, za- tímco UPS typu interakce se sítí jsou obvyk- le výhodnější pro menší serverové, úložné a síťové aplikace. Nachází se v zařízeních s přístupem k relativně bezproblémovému napájení ze sítě. UPS typu dvojitá konverze, které posky- tují nejvyšší úroveň ochrany, jsou méně účinné, ale obvykle jsou standardní volbou pro ochranu kritických systémů. UPS s více režimy, i když mohou být dražší než systémy s jednoduchou nebo dvojitou konverzí, jsou nejlepší volbou pro společnosti, které usilují o dosažení opti- mální kombinace účinnosti a ochrany. Jednofázové nebo třífázové? Třífázová síť je k dispozici téměř všem ko- merčním a průmyslovým zákazníkům. Třífázový výkon používá tři samostatné fá- zové vodiče, které umožňují dodávat vyšší výkon do jediného bodu nebo zátěže. Vět- šina majitelů domů má k dispozici pouze jednofázové napájení, protože domácnosti jsou obvykle malí uživatelé energie. Jedno- fázový výkon je dodáván prostřednictvím jednoho nebo dvou fázových vodičů, které jsou odvozeny od užitkového třífázového energetického systému pomocí transfor- mátorů. Jednofázové UPS bývají rozumnou a ekonomickou alternativou pro jednoduš- ší, menší aplikace s nízkými požadavky na kVA, které se obvykle vyskytují v domác- nostech, malých podnicích a ve vzdálených

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=