ElektroPrůmysl.cz, listopad 2019

Elektro Průmysl .cz AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE 78 | listopad 2019 HCR CZECH: jsme připraveni řešit výrobní optimalizace našich zákazníků kolaborativní robotizací Hanwha vstupuje s kolaborativními roboty nyní také na český a slovenský trh. Společnost HCR CZECH (Hanwha Collaborative Robots Czech) je připravena řešit Vaše potřeby v oblasti kolaborativní robotizace, včetně integrace do stávajících výrobních technologií v Česku a na Slovensku. Po založení v roce 1952 se Hanwha roz- rostla do společnosti, která má 244. místo v žebříčku korporací s největším obratem na světě - Fortune Global 500. Se svými obchodními znalostmi a synergií ve vý- robě, stavebnictví, financích a službách se stala 4. největší firmou v Jižní Koreji. A díky předvídání a rychlým reakcím na měnící se tržní podmínky se společnost stala důležitým lídrem s prvotřídním know- -how v mnoha odvětvích. Se svou strategií a obrovským investicím úspěšně překonala i ty nejnáročnější výzvy v klíčových oblas- tech chemického, leteckého, mechatronic- kého, solárního a finančního byznysu. Díky dlouholetému technickému know-how vyvinula Hanwha sofistikovanou řadu kola- borativních robotů, která je nyní připrave- ná sloužit i českým a slovenským průmys- lovým a výrobním společnostem. Roboti HCR vynikají prvotřídním prů- myslovým designem (oceněno německou iF DESIGN AWARD), kompletní řadou 3 typů a vynikajícím poměrem užitná hod- nota / cena. Pro řešení potřeb při optimali- zaci výrobních procesů, snižování nákladů a zvyšování kvality tak mohou sloužit koboti HCR-3, HCR-5 a HCR-12. Model HCR-5 dispo- nuje certifikací dle ISO pro Cleanroom, třídy 2 a model HCR-12 má oproti srovnatelné konkurenci o 2 kg vyšší nosnost. Českému průmyslu aktuálně chybí zhru- ba 200 000 pracovníků zejména ve výrob- ních pozicích. Firmy si začínají uvědomovat obrovské možnosti a přínosy robotizace výroby. Vzhledem k tomu, že nedostatek pracovníků na výrobní pozice bude pokra- čovat i nadále, je robotizace výroby logic- kým krokem pro zajištění možností strate- gického rozvoje a růstu. České a slovenské společnosti také musí plnit náročné poža- davky jejich zákazníků na neustále rostoucí dodávky daných výrobků. Hlavní filozofie kolaborativní robotiza- ce společnosti HCR CZECH je následující. Dříve byla překážkou pro nasazení robotů nebo kobotů vysoká cena, což už nyní do značné míry neplatí. Firmy se potýkají s vel- Je bezpečné nainstalovat robota přímo vedle operátora, protože se zastaví ihned, když detekuje vnější kolizi na kterémkoli kloubu (splňuje ISO 13849-1 Cat 3 PLd).

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=