ElektroPrůmysl.cz, červen 2020

ElektroPrůmysl.cz EDITORIAL červen 2020 | 1 Milí čtenáři, podle kalendáře léto začíná 20. června, ale aktuální střídání veder s bouřkami na mě působí, jako by bylo již v plném proudu, a tak je ten nejvyšší čas vydat červnové číslo, které je tematicky zaměřené přede- vším na identifikační systémy, trafostanice, transfor- mátory a zabezpečovací techniku. Aktuální epidemiologická situace a s ní související omezení nám stále ovlivňují naše životy, jak soukro- mé, tak ty pracovní. V pondělí 8. června však došlo k dalším uvolněním a je již mož- né pořádat hromadné akce do výše 500 osob. To je pro nás vynikající zpráva, pro- tože jsme tak mohli opět naplánovat pořádání našich dvou odborných seminářů, které se měly původně konat na veletrhu Amper. Oba odborné semináře "Požadavky na elektrická zařízení strojů dle nové normy ČSN EN 60204-1 ed. 3" a "Projektování, instalace a údržba dobíjecích stanic pro elektromobily" budeme pořádat dne 15. září v Kongresovém centru na brněnském výstavišti. Kapacita obou seminářů je téměř naplněna. Na strojní zařízení je posled- ních 7 volných míst a na projektování dobíjecích stanic 23 míst. První ze zmíněných seminářů se bude podrobně zaměřovat na změny a rozdíly mezi„starou“ edicí normy ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007, jejíž platnost bude ukonče- na příští rok a„novou“ edicí ČSN EN 60204-1 ed. 3:2019, která byla vydána v minu- lém roce. Dále se budeme zaměřovat na celkové provedení elektrického zařízení stroje a stručně i na požadavky dokumentace o posouzení rizika dle normy ČSN EN ISO 12100. Druhý zmíněný seminář odpoví na důležité otázky, jako například "Víte, co vše potřebujete vědět, abyste mohli bezpečně a správně naprojektovat a nainstalovat dobíjecí stanice pro elektromobily v domácnostech, bytových domech a na ve- řejných místech? Jaká jsou úskalí všech zákonů a norem? A jak je to s následným provozem, údržbou a revizemi?". V případě, že byste se chtěli také zúčastnit, neváhejte se rychle přihlásit na por- tále našeho partnera www.lpelektro.cz. Kromě negativ přinesla epidemiologická situace pro redakci i velká pozitiva. Ak- tuální měsíční návštěvnost za dobu krize stoupla v průměru o 23% a měsíční čte- nost tak atakuje hranici 0,5 milionu článků. To je neuvěřitelné číslo. Zároveň nám přibylo téměř 500 nových odběratelů. Všem tímto moc děkujeme. Pěkné čtení. Bc. Jaroslav Bubeníček, šéfredaktor Zřídit bezplatný odběr časopisumůžete na www.elektroprumysl.cz VYDAVATEL Bc.JaroslavBubeníček ElektroPrůmysl.cz Holzova 2846/23, 628 00 Brno IČ: 87713349 DIČ: CZ8108173579 ISSN2571-076 VÝKONNÝŘEDITEL MANAGINGDIRECTOR Bc. Jaroslav Bubeníček šéfredaktor Editor in chief GSM: +420 608 883 480 E-mail: jb@elektroprumysl.cz OBCHODNÍ MANAŽER SALES MANAGER Mgr. Michaela Formanová obchodní plánování Business Planner Marketing Communication & PR GSM: +420 777 722 803 E-mail: mf@elektroprumysl.cz DISTRIBUCE A ODBĚR ČASOPISU Vychází jako měsíčník a to zdarma. Šíření časopisu jako celku je povoleno. ADRESA REDAKCE ElektroPrůmysl.cz Hajany 223, 664 43 Hajany E-mail: info@elektroprumysl.cz www.elektroprumysl.cz FACEBOOK www.facebook.com/ Elektroprumysl.cz INSTAGRAM www.instagram.com/ Elektroprumysl.cz LINKEDIN www.linkedin.com/company/ elektroprumyslcz Vydavatel neodpovídá za věcný obsah uveřejněných inzerátů. Přetisk v jiných médiích je povolen pouze se souhlasem vydavatele.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=