ElektroPrůmysl.cz, červen 2020

ElektroPrůmysl.cz ENERGETIKA, TRANSFORMÁTORY, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE 10 | červen 2020 Analýza způsobů poruchy výkonových transformátorů Monitorování stavu je směrováno na zjištění vznikajících poruch dostatečně včas, aby mohly být provedeny vhodné zásahy pro vyřešení problému před tím, než se objeví úplná porucha, tj. aby bylo možné aplikovat údržbu podle stavu. Protože poruchy souvisí s určitými komponentami uvnitř transformátoru, je popis stavů poruch a metod detekce v tomto dokumentu strukturován podle komponent. Komponenty různých typů transformátorů jsou uvedeny v tab. 1. Kategorie způsobů poruchy Způsoby poruchy výkonových transformá- torů jsou v typickém případě uskupeny do čtyř následujících kategorií: a) dielektrické; b) tepelné; c) mechanické; d) externí. Dielektrické poruchy Degradace izolace mezi vodiči a uzemně- nými částmi, jako je železo jádra, rámy jádra a dalšími konstrukčními kovovými částmi uvnitř transformátoru může vést ke zvýšení ztrát, nadměrnému ohřevu a u olejových transformátorů k tvorbě plynů v oleji. Tak, jak izolace degraduje, její schopnost vydržet napěťové zatížení se zhoršuje a schopnost transformátoru vydržet napěťové rázymůže být dramaticky snížena. Tak, jak se degrada- ce stává závažnější, může izolace eventuál- ně selhat i za obvyklých provozních podmí- nek, což vede k úplné katastrofické poruše transformátoru. Tepelné poruchy Radiátory, chladiče, ventilátory, čerpadla, výměníky tepla, chladiče olej/voda a jim příslušející řídicí zařízení, to vše musí být ve správném pracovním stavu, aby tep- lota transformátoru byla udržena v ak- Transformátory Komponenty Vinutí Jádro Vnitřní spoje Průchodky Izolace Nádoba/skříň Konzervátor Chladicí systém Přepínač odboček vinutí Olej Čerpadlo Chladič Ventilátory Pod zatížením Bez zatížení Olejové       (  )  (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) Suché      (  ) – – – (  ) (  ) (  ) (  ) Plynem izolované       (  ) – (  ) (  ) (  ) – (  ) Legenda  vždy přítomna (  ) může být přítomna – běžně není přítomna Tab. 1 Komponenty hlavních typů transformátorů

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=