ElektroPrůmysl.cz, červen 2020

ElektroPrůmysl.cz ENERGETIKA, TRANSFORMÁTORY, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE 22 | červen 2020 Přepětí přenesená z vinutí vyššího napětí na vinutí nižšího napětí Problém přenesených přepětí u výkonových transformátorů je zpracován z hlediska systému v ČSN EN IEC 60071-2 ed. 2. Informace uvedené dále se zabývají pouze problémy týkajícími se samotného transformátoru za zvláštních provozních podmínek. Uvažovaná přenesená přepětí jsou buď přechodná rázová přepětí, nebo přepětí se síťovým kmitočtem. Zákazník je odpovědný za zatěžování vinu- tí nižšího napětí. Nelze-li žádné informace uvést, výrobce může poskytnout informa- ce o očekávaných přenesených přepětích, když jsou svorky nižšího napětí rozpojeny, a o hodnotách rezistorů a kondenzátorů, které jsou zapotřebí pro udržení napětí v přijatelných mezích. Přenos rázových přepětí Studie určité instalace transformátoru s ohledem na přenesená přepětí je obecně zdůvodněna jen pro velké blokové transfor- mátory, které mají velký převod napětí a pro velké síťové transformátory vyššího napětí s terciárním vinutím nižšího napětí. Protože jednofázové autotransformáto- ry jsou zkoušeny samostatně, je třeba uva- žovat přenesená napětí, která se objevují na terciárních svorkách, když jsou transfor- mátory zapojeny do trojfázové skupiny. Pro zajištění, že přenesená napětí ne- překračují stanovenou hladinu nebo pro potvrzení, že nejsou zapotřebí svodiče pře- pětí, mohou být provedena měření přene- sených přepětí pomocí nízkonapěťového repetičního generátoru. Alternativně lze tato měření provést s redukovaným napě- tím při impulzních zkouškách. Je třeba rozlišovat mezi dvěma mecha- nizmy přenosu přepětí, totiž kapacitním přenosem a induktivním přenosem. Kapacitní přenos Kapacitní přenos přepětí na vinutí nižšího napětí může být v prvém přiblížení popsán jako kapacitní dělení napětí. Nejjednodušší ekvivalentní obvod při pohledu ze strany vinutí nižšího napětí se skládá ze zdroje elektromotorické síly v sérii s přenosovou kapacitou C t , viz obr. 1. Ekvivalentní elektromotorická síla je zlomkem z přepětí dopadajícího na stranu vyššího napětí. C t je řádu 10 -9 F, s a C t , ne- jsou dobře definované veličiny, nýbrž závisí na tvaru čela přepětí. Společně mohou být stanoveny oscilografickýmměřením. Jejich odhad výpočtem je nejistý. Obr. 1 Ekvivalentní obvod pro kapacitní přenos přepětí U 1 U 2 C t sU 1 C s Z

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=