ElektroPrůmysl.cz, červen 2020

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA 34 | červen 2020 Čištění hliníkových vodičů a svorek Při práci s hliníkovými vodiči se musí tyto vodiče důkladně očistit od vrstvy oxidu. Vrstvy oxidumusí být zbaveny také styčné plochy dílů svorek z hliníku a slitin hliníku, jestliže tyto díly nebyly předtím dostatečně konzervovány. Čištění vodičů i svorek má být provedeno pokud možno těsně před vlastní montáží. Při opracování hliníku smí být použito jen nástrojů a nářadí, které předtím neslou- žily k opracování mědi nebo jiných kovů, jinak musí být tyto nástroje před prací s hliníkem dobře očištěny. Pro mazání (při vrtání apod.) se doporučuje užít lihu. Pilinky mědi, mosazi a ostatních kovů s vyšším než dovoleným elektrochemickým potenciálem proti hliníku se při práci ne- smějí dostat do styku s hliníkem z důvodu rizika pozdější koroze. Skelný a smirkový papír nebo plátno nesmějí být pro čistění hliníku použity, neboť zbytky jeho brusiva, zamáčknuté do měkké povrchové vrstvy hliníku, zvyšují přechodové odpory styku. Hliníkové dráty se čistí oškrabováním nožem, a to takovým tlakem, aby se odva- lovaly drobné třísky kovu. Dráty většího průřezu a čepovaná lana se mohou upravit vmístě připojení tak, že se va- zelínou natřou a pak uběrákem zdrsní, nebo se lehce opilují pilníkemnatřeným tukem. Hliníková lana se čistí buď jako dráty oškrabováním nožem, nebo ocelovým kar- táčem a suchým hadrem. Kartáče nesmí být použito současně na čištění jiných kovů. Odizolovaný konec lana se před čištěním poněkud rozplete, čímž se jednotlivé drá- ty od sebe oddělí. Lano očištěné kartáčem se opět zformuje do původního válcového tvaru a styčný povrch se ještěmírně oškrábe nožem. Pro čištění povrchu hliníkových lan větších průřezů lze užívat též pilníku. Hliníkové pásy musí být v místě styku upraveny tak, aby byly rovné, bez znatel- ných hrbolů a zborcených ploch. Po opra- cování a zbavení oxidu mohou být mírně zdrsněny. Vyrovnané stykové plochy se očistí ručně ocelovým kartáčem nebo okružním drátě- ným kartáčem upnutým v ruční nebo stoja- nové brusce. Pásy mají být čištěny až doma- tového lesku a vhodného mírného zdrsnění se dosáhne stopami po ocelovém kartáči. Je-li hliníkový pás čištěn tryskaným pís- kem, je nutno očištěné plochy řádně zbavit zbytků krystalků písku. Hliníkové pásy vel- kých rozměrů je možno opracovat do rovi- ny a očistit od oxidu frézováním. Části svorek z hliníku a hliníkových slitin se čistí podle tvaru a velikosti škrabkou, pil- níkem nebo ocelovým kartáčem. Očištěné plochy hliníkových vodičů a čás- ti svorek nemají být dotýkány rukou. Hned po očištění musí být stykové plochy třeny suchým hadrem a potřeny neutrální tech- nickou vazelínou nebo kontaktní pastou.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=