ElektroPrůmysl.cz, červen 2020

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA 36 | červen 2020 Technické podmínky samočinných a tlačítkových hlásičů u EPS Hlásiče kouře jsou citlivé na částicové zplodiny hoření a nebo pyrolýzy rozptýlené v ovzduší (aerosoly) a člení se na hlásiče kouře ionizační, hlásiče kouře optické, hlásiče kouře nasávací (respirační) a hlásiče kouře lineární využívající optický paprsek. Jak hlásiče kouře ionizační, tak hlásiče kouře optické mají dostatečně široký rozsah reakce na kouř, a proto jsou vhodné pro všeobecné použití. Existují však zvláštní rizika, pro která je každý druh hlásiče zvláště vhodný nebo naopak zcela nevhodný. Ačkoliv oba druhy musí být schváleny podle ČSN EN 54-7 ed. 2, musí být při projektování věnována pozornost zejména tomu, který druh hlásiče je nejvhodnější v závislosti na charakteristikách jednotlivého hlásiče. Obecně reagují hlásiče kouře znatelně rychleji než hlásiče teplot, ale pokud jsou použity v nevhodné aplikaci, mohou být náchylnější na plané poplachy. Pokud je případný požár omezen na materiály, které při hoření nevytvářejí kouř, potom je vhodné aplikovat v takovém pří- padě hlásiče teplot nebo plamene. V případech, kdy je výrobní nebo jiný technologický proces spojen s produkcí kouře, výparů, prachu apod., které mohou zapříčinit reakci hlásiče kouře, doporučuje se zvážit použití jiného druhu hlásiče (např. hlásiče teplot nebo plamene). Nasávací (respirační) hlásič kouře je kouřový hlásič, do kterého je přes vzorko- vací zařízení přiváděn vzduch a aerosoly k jednomu nebo několika senzorům citli- vým na kouř pomocí zabudovaného na- sávacího přístroje (např. sacího ventilátoru nebo vývěvy). Nasávací hlásiče kouře se používají ke vzorkování atmosféry střeže- ného prostoru systému trubek, kterými je přiváděn vzorek atmosféry k senzoru (může být vzdálený od střeženého pro- storu). Vzorkovací trubka obvykle mívá několik vzorkovacích otvorů. Nasávací hlá- siče kouře musí být schváleny podle normy ČSN EN 54-20, podle které se klasifikují v závislosti na citlivosti do následujících tříd: a) třída A - vysoce citlivé systémy, které jsou zvláště vhodné pro prostory s vysokým zředěním kouře nebo kde je požadováno nejvčasnější varování pro důležité, nebo vysoce hodnotné procesy nebo objekty; b) třída B - systémy se zvýšenou citlivostí, které jsou používány tam, kde je potřeba zvýšenou citlivostí překonat vlivy zředění kouře (např. výška stropu nebo proudění vzduchu); c) třída C - systémy s normální citlivostí, kdy každý jednotlivý vzorkovací otvor je schopný detekovat zkušební požáry typické pro bodové hlásiče kouře. Hlásiče kouře lineární využívající optický paprsek obecně snímají zeslabení optické- ho paprsku a jsou proto citlivé k průměrné hodnotě koncentrace kouře po celé délce paprsku. Pro použití jsou zvláště vhodné tam, kde se kouř může před detekcí roz- ptýlit na velkou plochu, např. pod vysoké stropy. Hlásiče kouře lineární využívající optický paprsek musí být schváleny podle ČSN EN 54-12 ed. 2.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=