ElektroPrůmysl.cz, červen 2020

ElektroPrůmysl.cz ENERGETIKA, TRANSFORMÁTORY, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE 4 | červen 2020 Přístrojové transformátory Rozsah elektrických veličin v elektrizačních soustavách je tak velký, že přizpůsobovat proudové a napěťové systémy měřících, jistících a regulačních přístrojů takto rozsáhlým požadavkům není z technického ani hospodárného hlediska žádoucí. Z tohoto důvodu se přístroje zapojují do obvodů nepřímo přes přístrojové transfor- mátory, které jsou svojí konstrukcí a funkcí k tomu přizpůsobeny. Podle transformova- né veličiny se dělí na přístrojové transfor- mátory proudu, které se do obvodu zapo- jují sériově a přístrojové transformátory napětí, které se zapojují paralelně. Dále je lze dělit podle typu přístroje, který bude v sekundárním obvodu transformátoru připojen. V případě, že bude připojen ob- vod měřicích přístrojů (např. elektroměry), jedná se o měřicí. Pokud bude připojen obvod jisticích přístrojů (např. napájení ochran), jedná se o jisticí. Často bývají konstruovány tak, že mohou současně působit jako měřicí i jisticí. To znamená, že mají několik sekundárních výstupů, z nichž některé mají vlastnosti potřebné pro napájení měřicích přístrojů a jiné pro napájení jisticích přístrojů. Další běžné rozdělení přístrojových transformátorů je podle jejich umístění na transformátory pro vnitřní montáž a transformátory pro venkovní montáž. Přístrojové transformátory v podstatě transformují hodnoty proudů a napětí na standardní hodnoty umožňující navrhovat a vyrábět hospodárně velké série přístrojů měřících, jistících i regulačních. Jmenovité hodnoty sekundárních proudů podle no- rem jsou 1 A, 5 A, případně 2 A, sekundární napětí pak 100 V, 110 V, nebo 115 V a 120 V pro USA, Kanadu a některé další oblasti. Pro zapojení mezi fázi a zem v trojfázové sou- stavě jsou jmenovitá napětí dělená √3, pro pomocná (zbytková) napětí 100/3, 110/3, 115/3, 120/3 V. Další důležitou vlastností přístrojových transformátorů je schopnost izolovat obvody vysokého napětí od obvo- dů nízkého napětí a tím přispět k bezpeč- nosti obsluhy. Přístroje jsou pak přehledně soustředěny ve velínech mimo rozvodny. Tím se tyto přístroje dostávají také z ruši- vého dosahu silných elektromagnetických a elektrických polí obvodů elektrizační soustavy, a tak vylučují jejich nepříznivé působení na správnou funkci připojených přístrojů a na přesnost měření. Vhodná konstrukce transformátorů chrání měřící systémy před účinky nad- proudů, zkratových proudů nebo přepětí a tím kladně ovlivňuje spolehlivost provo- zu elektrických sítí.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=