ElektroPrůmysl.cz, červen 2020

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA 42 | červen 2020 Spolehlivé utěsnění kabelů a potrubí při vstupu do budov V současnosti bychom jen těžko hledali budovu, do které by nebyly zaústěny inženýrské sítě. Jedná se o silové či sdělovací kabely, vodovodní, odpadní nebo plynové potrubí. Že je spolehlivé utěsnění vstupů z venkovní do vnitřní části důležité, zjistí lidé většinou až ve chvíli, kdy do budovy proniká vlhkost nebo dokonce voda a plyn. Správně utěsněná procházející média jsou přitom ochranou nejen majetku, ale také celé konstrukce. Vhodné systémové řešení však nemusí být vždy složité a nákladné. Mgr. Jiří Spurný, Bettra, s.r.o. Nejedná se vždy pouze o spodní vodu. Čas- to jde o vodu dešťovou, které nemá mož- nost se vsáknout do země nepropustnými chodníky nebo vodu povrchovou, kterou k budově přivede pískové lože, v němž jsou kabely či potrubí uloženy. Těsnicí systémy se nejčastěji používají při vstupech kabelů a potrubí do budov skrze obvodové stěny a podlahy. Výjimkou nejsou ani kabelové kanály a servisní nebo vodovodní šachty. Převládá mylný názor, že stačí vstupy ka- belů a potrubí utěsnit například montážní pěnou. Pěna časem ztvrdne a začne se dro- lit, což vede ke vzniku netěsností. Nejlev- nější řešení se nakonec stává tím nejdraž- ším. Následné škody a náklady na opravu jsou mnohonásobně vyšší. Rozlišujeme dva základní typy staveb- ních konstrukcí – bílou a černou vanu. Bíla vana je monolitická konstrukce ze speci- álního vodonepropustného betonu. Rizi- kovými částmi jsou právě vstupy kabelů, potrubí a dalších inženýrských sítí. Ideální přípravou otvorů je zabetonování pažnic přímo do stěny. Pažnice vytváří tvarově stá- lé kruhové otvory. Mohou být vyrobeny ze silnostěnného PVC opatřené cementovým povrchem nebo z vláknocementu. Speciál- ní povrchy pažnic zajišťují dokonalé spo- jení s okolním betonem a tím homogenní spojení s celou konstrukcí. Velmi nevhodné je nahrazování pažnic různými druhy hladkých potrubí. Při zabeto- nování např. běžného kanalizačního potru- Pažnice k přímému zabetonování do stěny

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=