ElektroPrůmysl.cz, červen 2020

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA 46 | červen 2020 Kabely a propojení elektrické požární signalizace Rozvody vedení pro systémy elektrické požární signalizace, dále jen EPS, ovládaná zařízení, doplňující zařízeními jiná návazná technologická i netechnologická zařízení mohou být vedeny v souladu s požárně bezpečnostním řešením a s kapitolou 4.11 normy ČSN 73 0875 v kabelových trasách nebo v kabelových trasách s funkční integritou podle ČSN 73 0848. Pro metalická vedení systémů EPS musí být použito pouze vodičů s měděným jádrem. U delších vedení se z důvodu zachování kapacity nedoporučuje použití vodičů o průřezu menším než 1 mm 2 . Rozvod vedení pro systémy EPS se pro- vádí pro vnitřní rozvod podle normy ČSN 34 2300 ed. 2, pro nadzemní vedení podle ČSN 34 2100 a pro zemní vedení podle ČSN 73 6005. Barevné značení žil vodičů odpo- vídá normě ČSN EN 60445 ed. 5. Kabely určené výhradně pro napájení a ovládání systému EPS, ovládaných za- řízení, doplňujících zařízení, pomocných zařízení či jiných návazných zařízení, která musí zůstat funkční při požáru, mohou být volně vedeny pouze v kabelových trasách s funkční integritou podle ČSN 73 0848 za podmínek podle článku 6.11.2. Kabelové trasy s funkční integritou jsou určené pro napájení a ovládání systému EPS, ovládaných zařízení, doplňujících zaří- zení, pomocných zařízení či jiných zařízení, která musí zůstat funkční v případě požáru. Instalují se tak, aby alespoň po dobu poža- dovaného zachování jejich funkce byly po- kud možno vyloučeny následující škodlivé vlivy: a) poškození požárem; b) poškození výbuchem;

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=