ElektroPrůmysl.cz, červen 2020

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA 50 | červen 2020 Systém KNX zajistí vysokou úroveň komfortu s jednoduchou obsluhou Někteří investoři se domnívají, že zvyšování počtu řízených funkcí v objektu, tedy zvyšování komfortu, je nerozlučně spjato se zvyšováním počtu ovládacích prvků a následně s nutností složitého ovládání potřebných funkcí. Ano, ten, kdo si přeje mít možnost sám zasahovat do řízení a nastavovat každou z provozních funkcí v budově, bude tak moci učinit z vizualizačního prostředku anebo potřebnými ovládacími prvky. Ovšem hlavní zásadou každého z projektantů systémové instalace KNX je nabídnout uživateli co nejjednodušší ovládání. To znamená, že počet ovládacích míst a náročnost na obsluhu může být i výrazně jednodušší, než by tomu bylo v klasické instalaci vybavené stejným počtem funkcí. KNX systém tedy nabízí výrazně vyšší užitnou hodnotu celé instalace. Vnější pozorovatel na první pohled vůbec nemusí poznat, zda objekt je vybaven kla- sickou nebo systémovou instalací, protože ovládací přístroje mohou být v prakticky libovolném vzhledovém řešení domov- ních elektroinstalačních přístrojů. Uživatel si totiž může vybírat snad i z několika tisíc designů od mnoha stovek výrobců. Ně- kteří uživatelé dávají přednost levnějším variantám ovládacích prvků, jiní zase těm nejnáročnějším designům. Prvotní snahou ovšem je, aby zvolený vzhled a barevné ře- šení těchto prvků ladil s interiérem objektu a současně aby plně uspokojil požadavky na zvolenou úroveň komfortu a způsob ovládání. V bytových objektech, ale také např. v reprezentačních prostorách firem je výhodné použití ovládacích a zobrazova- cích displejů. Mohou to být malé prvky pro montáž do elektroinstalačních krabic, jak je znázorněno na obr. 1. Jednoduše, intuitivně umožňuje ovládat a současně i zobrazovat stavy všech funkcí v místnosti z jediného místa. Větší displeje jsou potom určeny pro řízení a zobrazování stavů funk- cí v celém objektu. Displeje jsou stále častěji doplňovány, někdy i nahrazovány mobilními ovládací- mi prostředky – chytrými telefony – vyba- venými vizualizačními programy. V těchto Ing. Josef Kunc Obr. 1 Malý displej pro řízení mnoha funkcí

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=