ElektroPrůmysl.cz, červen 2020

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA 56 | červen 2020 Projektování detekčních a poplachových zón EPS Rozdělení objektu na detekční a poplachové zóny musí odpovídat požadavkům strategie odezvy na požární poplach, přičemž rozsah navrhované ochrany objektů, střežení prostor anebo jejich části musí odpovídat požadavkům na specifikaci rozsahu ochrany (střežení). Rozdělení objektu na detekční a poplachové zóny se provádí rovněž s ohledem na požárně technické charakteristiky převažujících hořlavých materiálů a je nedílnou součástí PBŘ, stejně jako stanovení rozsahu ochrany (střežení) objektu. Rozsah ochrany (střežení) je myšlený po- pis toho, zda se má jednat o systém EPS s tlačítkovými anebo samočinnými hlásiči. V případě použití samočinných hlásičů je třeba stanovit funkční cíle systému EPS. Objekt se rozděluje na detekční zóny tak, aby mohlo být místo vzniku požáru vždy co nejrychleji identifikováno signali- zací z indikačního zařízení. Detekční zóny systému EPS nemusí být vždy totožné s požárními úseky. Při vymezení detekčních zón se přihlíží zejména k vnitřnímu dispozičnímu uspo- řádání a provozním podmínkám objektu, k evakuačním podmínkám, ke správnému stanovení poplachových zón a k existenci jakéhokoliv zvláštního rizika. Zvláštní dů- raz musí být věnován správnému vymeze- ní těch detekčních zón, ve kterých je sys- tém EPS použit současně k aktivaci jiných ovládaných zařízení. V objektech chráněných systémy EPS se samočinnými hlásiči požáru musí rozdělení objektu na detekční zóny vyhovovat ze- jména následujícím požadavkům: a) plocha podlahy jediné detekční zóny může být nejvýše 1 500 m 2 ; b) zahrnuje-li detekční zóna více jak 5 místností, musí být informace o střežené místnosti, ve které hlásič signalizuje požár, identifikována buď na ústředně systému EPS, nebo na paralelní signalizaci; c) detekční zóna s neadresovatelnými hlásiči požáru nesmí přesahovat přes jeden požární úsek; hranice detekční zóny musí v takovém případě odpovídat hranicím požárního úseku

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=