ElektroPrůmysl.cz, červen 2020

ElektroPrůmysl.cz MĚŘICÍ, ZKUŠEBNÍ A MONITOROVACÍ TECHNIKA 82 | červen 2020 Společnost Dinel, s.r.o. je předním výrobcem systémů pro měření výšky hladiny a průtoku v České republice. Vlastními silami provádí jak vývoj produktů a jejich výrobu, tak i jejich prodej ve více než 60 zemích světa, přičemž objem exportu trvale překračuje dvě třetiny produkce. Kromě individuálních dodávek měřicích a kontrolních zařízení do průmyslu, dopravy, environmentálních, zemědělských a potravi- nářských technologií, je firma velmi aktivní i v oblasti opakované výroby speciálně při- způsobených senzorů pro nejrůznější sério- vě vyráběná technologická nebo dopravní zařízení. Jedním z případů takovýchto zařízení jsou olejové distribuční transformáto- ry. Olejová náplň zde slouží jako izolační a chladicí médium a je nezbytné, aby po celou dobu životnosti byla náplň na horní mezi. Jakýkoli pokles, ať již vlivem poruchy, nebo cizího zavinění (krádeže), může být pro transformátor fatální. Některé distri- buční společnosti proto, v rámci přecho- du na inteligentní síť, zavádějí dálkovou kontrolu stavu těchto transformátorů. V jeho blízkosti je instalována komunikační jednotka s bezdrátovým spojením do do- hledového centra. Jednotka sleduje více parametrů transformátoru, ale nejdůle- žitějším je stav náplně. Má-li být celý sys- tém spolehlivý, je potřeba mít spolehlivý zdroj informace o stavu hladiny. Zde se již dlouhodobě znamenitě uplatňuje kapa- citní hladinový snímačů CLS-23. Jedná se o senzor s miniaturními rozměry, který nijak neovlivňuje elektrické a izolační pa- rametry transformátoru. Montuje se pří- mo do horního víka pomocí závitu. Různí výrobci transformátorů pak volí konkrétní mechanické provedení a typ elektrického připojení. Stejný typ snímače pak používá ve svých výrobcích i německý výrobce za- Měření výšky hladiny oleje v distribučních transformátorech Kapacitní hladinové snímače CLS-23 Nainstalovaný kapacitní hladinový snímač CLS-23 na distribučním transformátoru

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=