ElektroPrůmysl.cz, červen 2020

ElektroPrůmysl.cz MĚŘICÍ, ZKUŠEBNÍ A MONITOROVACÍ TECHNIKA 88 | červen 2020 Efektivnější železniční technika díky přesnému měření proudu Precizní monitorování pohonů a řídicích systémů Snímače proudu hrají v moderní regulaci pohonu ve vysokorychlostních vlacích nebo tramvajích důležitou roli. S jejich pomocí jsou např. trakční měniče schopny regulovat točivý moment trakčních motorů. Senzorika sleduje vstupní obvody, meziobvody a výstupní obvody měničů. Hallovy snímače proudu umožňují bezpotenciálové měření proudů. Cuma Yücel, produktový manažer pro snímače proudu, HARTING Electric Funkce je znázorněna na příkladu moder- ního systému řízení pohonu: Trakční měni- če regulují točivý moment trakčních mo- torů kolejových vozidel. Snímače proudu monitorují vstupní, mezilehlé a výstupní obvody měničů. Detekují jakoukoliv od- chylku ve výkonu, „hlásí“ ji a v případě po- třeby spouštějí reakce na ochranu výkono- vých polovodičů. Poskytují tak spolehlivý základ k monitorování pohonů a regulaci frekvenčních měničů. Od tramvají po vysokorychlostní vlaky HARTING dodává snímače proudu využíva- jící Hallův jev v různých velikostech a pro- vedeních - a umožňuje tak řešení na míru pro přesné měření proudu. Snímače dete- kují stejnosměrné, střídavé nebo smíšené proudy a pracují velmi přesně: Přesnost měření je +/- 0,4% a rozsah měření je 0 až 4200 A. Proud se měří snímačem HARTING na základě Hallova efektu (viz rámeček), který lze použít k mapování magnetického pole vodiče. Proudové senzory měří v důsledku toho proud protékající vodičem galvanicky odděleně přes magnetické pole. V závis- losti na požadované přesnosti se používají dva principy měření: uzavřená smyčka a otevřená smyčka. Měření na principu uza- vřené smyčky (kompenzační princip, viz rámeček) se obvykle používá pro náročné měřící úlohy. Snímače proudu s otevřenou smyčkou (přímo zobrazující proud sníma- če, viz rámeček) lze také použít v případě nižších požadavků na přesnost měření.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=