ElektroPrůmysl.cz, červen 2020

ElektroPrůmysl.cz MĚŘICÍ, ZKUŠEBNÍ A MONITOROVACÍ TECHNIKA 92 | červen 2020 Měření kvality elektrické energie v elektrických sítích Dokonalý elektrický napájecí zdroj by měl poskytovat napětí sinusového průběhu s konstantním kmitočtem a stálou amplitudou. Ovšem napájecí zdroje se v běžném provozu odchylují od tohoto ideálního stavu, protože se mění zatížení systému a mohou vznikat různé rušivé jevy, například přechodové jevy nebo výpadky. Pokud je kvalita elektrické energie v síti dobrá, pracují spotřebiče, které jsou do ní připojené, uspokojivě a efektivně. Nedostatečná kvalita elektrické energie však může vést k poruchám strojů, elektrických řídicích systémů nebo počítačů připojených do elektrické rozvodné sítě. Měření kvality elektrické energie popisují, do jaké míry se praktické napájecí zdroje přibližují ideálnímu stavu, a to, pokud jde o harmonické rušení, jalový výkon nebo nesymetrickou zátěž. Z toho vyplývají růz- ná měření na zdroji, včetně měření kmito- čtu, výpadků, blikání, napětí harmonických a neharmonických (podsynchronních) slo- žek, změn napětí (např. poklesů), dočasné- ho přepětí nebo rychlých změn a nesouměr- nosti napětí. Norma ČSN EN 50160 definuje pro účely těchto měření veličiny napájecího napětí elektrické energie ve veřejných roz- vodných sítích. Norma také obsahuje meze kompatibility (viz tabulka). Postup při měření kvality elektrické energie Ruční digitální osciloskop R&S® Scope Rider řady RTH sdružuje osm měřicích přístrojů v jednom odolném zařízení napájeném z akumulátoru, a proto je ideálním řešením pro takovou aplikaci. Čtyři galvanicky oddě- lené vstupní kanály s měřicí kategorií CAT IV 600V umožňují měření v trojfázových systé- mech, aniž by bylo nutné snižovat nároky na bezpečnost práce nebo používat drahé vy- sokonapěťové diferenciální sondy. Schop- nost dlouhodobého protokolování událostí a funkce historie umožňují monitorovat a zaznamenávat pozvolna probíhající změny signálu nebo vzácně se vyskytující události, jak je vyžadováno v normě ČSN EN 50160. Dotyková obrazovka s kapacitním snímá- nímpřispívá k snadnýmzměnáma úpravám nastavení a tlačítka s vyhrazenými funkcemi zaručují rychlý přístup k důležitým funkcím. Zabudované rozhraní sítě WLAN umožňuje dálkové ovládání z tabletu, počítače nebo dokonce ze smartphonu a usnadňuje měře- ní v rizikových prostorech. Harmonické složky a účiník Doplněk R&S® RTH-K34 pro harmonickou analýzu zajišťuje snadné měření harmonic- Ruční digitální osciloskop R&S® Scope Rider řady RTH

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=