ElektroPrůmysl.cz, červen 2020

Editorial 1
Obsah 2
ENERGETIKA, TRANSFORMÁTORY, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE 4
Přístrojové transformátory 4
Instalace elektrických stanic 6
Analýza způsobů poruchy výkonových transformátorů 10
Dielektrické zkoušky výkonových transformátorů 16
Soupravy pro uzemňování a zkratování 20
Přepětí přenesená z vinutí vyššího napětí na vinutí nižšího napětí 22
Opatření pro ochranné spojení transformátorů se zemí 24
ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA 26
Chytrá domácnost pro každého 26
Velký silák s muší vahou: RUNPOLIFTER 4500 32
Čištění hliníkových vodičů a svorek 34
Technické podmínky samočinných a tlačítkových hlásičů u EPS 36
Spolehlivé utěsnění kabelů a potrubí při vstupu do budov 42
Ochranné relé s nastavením v APP 44
Kabely a propojení elektrické požární signalizace 46
Systém KNX zajistí vysokou úroveň komfortu s jednoduchou obsluhou 50
Projektování detekčních a poplachových zón EPS 56
IDENTIFIKAČNÍ SYSTÉMY A PRŮMYSLOVÉ ZNAČENÍ 58
Systém Vilant pro kompletní intralogistiku 58
ISO verifikace čárových a datamatrix kódů 62
RFID stanovuje nové standardy v logistice 64
Panasonic: Výběr technologie a popisovacího laseru 68
Čárové a 2D kódy 72
MĚŘICÍ, ZKUŠEBNÍ A MONITOROVACÍ TECHNIKA 74
Nový trend měřicích transformátorů 74
Měření v energetických sítích nn 76
Měření výšky hladiny oleje v distribučních transformátorech 82
Termokamery 84
Efektivnější železniční technika díky přesnému měření proudu 88
Měření kvality elektrické energie v elektrických sítích 92
AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE 96
Opětné spuštění činnosti stroje pomocí ochranného zařízení 96
Infračervená LWIR kamera IRCA-3 98
LED signální sloupky EOS a přístupový systém SMART-Q 100
FRANK stanoví nové standardy pro řízení přístupu do nebezpečných oblastí strojního zařízení 104
Dočasné vyřazení bezpečnostní funkce u ESPE (muting) 106
SOFTWARE 108
Elektrotechnické plánování s digitálními dvojčaty 108
LEGISLATIVA A NORMALIZACE 112
Bezpečnost strojních zařízení 112
VELETRHY, SEMINÁŘE, MÉDIA 114
Legislativní požadavky na nová a provozovaná strojní zařízení 114
Co mají společného ČSN EN 50110-1 ed. 3, DALI, malé rozváděče a revizní zprávy? 118
Nezničitelné popisování laserovými systémy Panasonic 122
DISKUSNÍ FÓRUM 124
Zemnič hromosvodu a elektroinstalace 124
Elektroinstalace v hořlavých materiálech 125
Hloubka uložení zemniče 125
Krycí desky v rozváděči pro RD 126
Vnější vlivy a třídění prostorů 126
KURIOZITY 130
Fotografie z praxe 130
Partneři časopisu 132

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=