ElektroPrůmysl.cz, duben 2020

ElektroPrůmysl.cz VELETRHY, SEMINÁŘE, MÉDIA 102 | duben 2020 Vyhláška 50/1978 Sb. ONLINE z pohodlí Vašeho domova Školení je přípravou na zkoušky dle Vyhlášky 50/1978 Sb. a je koncipováno jako online kurz - tedy veškeré studijní podklady i samotné testy probíhají přes počítač, z pohodlí Vašeho domova. Následuje jen ústní část zkoušky (v místě a termínu, který si vyberete z naší nabídky). Výhoda online podoby přípravy i samot- ných testů spočívá v tom, že si Vy sami určí- te, kdy se rozhodnete pro studium, v který den, denní či noční dobu, kolik energie a času budete přípravě věnovat. Testy jsou online - můžete si je tak v klidu vyzkoušet a hned zobrazit výsledek. Pokud se Vám on- line testy z vyhlášky 50 úplně nepovedly, můžete si látku dostudovat a opakovat test znovu, dokud nejste spokojeni s výsled- kem. Tyto testy jsou písemnou částí zkouš- ky Vyhláška 50/1978 Sb. v platném znění. Pokud si nejste jisti, který paragraf po- třebujete - mrkněte na Rozsah jednotlivých paragrafů níže, kde je přehledně popsáno, jaké jsou možnosti a zakázané činnosti pro jednotlivé paragrafy. A nezapoměňte, po- kud jste živnostník, měl byste mít vždy ale- spoň paragraf 6 + 8, abyste činnost mohl provádět i dodavatelsky. Kdo potřebuje školení a osvědčení - vyhláška 50/1978 Sb. paragraf 5 nebo vyšší? • samostatný projektant elektro, • pracovník montáže a údržby průmyslových závodů, ale i velkých administrativních center, • pracovníci projekce montáže a údržby elektrických rozvodů ve zdravotnictví, • revizní technik elektro - vyhláška 50 paragraf 9, • budoucí revizní technici elektro (zájemce o získání osvědčení vyhláška 50 paragraf 9), • pracovník pověřený organizací prováděním revizí elektrických spotřebičů a nářadí, • servisní technik, • opravář elektrických spotřebičů a nářadí i svařovacích zařízení. Rozsah jednotlivých paragrafů Členění elektrotechnických kvalifikací dle Vyhl. 50/78 Sb. §4 - Pracovník poučený (osoby bez odborného vzdělání v oboru elektro a které nevlastní výjimku od TIČR): Or- ganizace je seznámila v rozsahu jimi vy- konávané činnosti s předpisy o zacházení s elektrickými zařízeními a upozornila je na možné ohrožení těmito zařízeními včet- ně poskytování první pomoci při úrazech el. proudem. Lhůty ověřování znalostí a

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=