ElektroPrůmysl.cz, duben 2020

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA 4 | duben 2020 Užití citlivých proudových chráničů ve světelných obvodech bytových a obdobných domů S přijetím HD 60364-4-41:2017 a jeho převodu do ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 nastala dle článku 411.3.4 povinnost v sítích TN a TT v prostorech určených pro samostatnou domácnost AC koncové obvody napájející svítidla vybavit doplňkovou ochranou pomocí proudového chrániče (RCD), jehož jmenovitý reziduální pracovní proud nepřekračuje 30 mA. Na toto navázala i ZMĚNA 1 ČSN 33 2130 ed. 3 v čl. 5.2.9 ustanovením, že každý koncový světelný obvod v bytech a obdobných prostorech pro ubytování se vybaví doplňkovou ochranou pomocí proudového chrániče (RCD), jehož jmenovitý reziduální proud nepřekračuje 30 mA. Toto navazuje na požadavek „Je-li v prostorech bytových domů občanské výstavby a na pracovištích užito RCD pak žádný RCD nesmí chránit více než jeden světelný obvod. Ing. Karel Dvořáček, Předseda Technické normalizační komise TNK č. 22 a je členem TNK 76 a autorizační rady ČKAIT Tato skutečnost vede k relativně častým dotazům, za jejichž představitele lze pova- řovat následující: Dotaz: …chtěl bychVás poprosit o vysvětlení pojmů kolem RCD chráničů v domácnostech, kdy s kolegou vedeme nekonečné diskuze na téma jak nám to naši normotvůrci připravili. Máme nastudováno jak normy ČSN332000-4-41 ed. 3 - čl. 411.3.4 o RCD že musí být v domácnostech, to je nám jasné. ČSN 332130 ed. 3 změna 1 z ledna 2018 je také jasná kde se doplňuje poslední od- stavec, ale: ČSN 33 2130 ed. 3 je v článku 5.2.9 je i nadále zachována věta Je-li v prostorech bytových domů občanské výstavby a na pracovištích užito RCD, pak žadný RCD ne- smí chránit více než jeden světelný obvod. Chtěl bychVás velice poprosit o objasně- ní, jak to vlastně s těmi fíčky máme. Pokud je bytový dům s 20 světelnými obvody pak musíme mít 1x chránič například 3fázový a 20 jističů. A nebo 20x jističochránič. Moc Vám předem děkuji za Vaši odbor- nou radu… Odpověď: Problematiku využití proudových chrá- ničů (RCD), nebo proudových chráničů s vestavěnou nadproudovou ochranou (např. RCBO) pro použití v bytových a ob- dobných objektech z hlediska bezpečnosti osob před úrazem elektrickým proudem (a obecné bezpečnosti) pro umělé osvětlení elektrickými svítidly řeší několik norem: 1. Základní norma: ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 „ Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=