ElektroPrůmysl.cz, duben 2020

ElektroPrůmysl.cz MĚŘICÍ, ZKUŠEBNÍ A MONITOROVACÍ TECHNIKA 52 | duben 2020 Měření kvality elektřiny (PQ) v lokálních distribučních sítích (LDS) Stacionární měření kvality elektřiny dle mezinárodních norem bylo postupně nejdříve nasazováno na nejvyšších úrovních sítě, tedy mezi přenosovou a distribuční soustavou. Následně se postupnou evolucí rozšířilo toto měření i na úroveň distribuční soustavy, a nyní v některých pilotních případech již až na úroveň distribučních transformátorů. Díky stále komplexnějším výrobním technologiím v průmyslových podnicích tyto v současné době začínají instalovat měření kvality elektřiny i na vstupech do svých podniků. Tato problematika se tím pádem také začíná týkat lokálních distribučních soustav, kdy obvykle vlastník LDS již není i koncovým uživatelem. LDS je vlastně vazební článek mezi velkým distributorem typu ČEZ /E.ON a koncovým odběratelem. Provozovatel LDS by tedy měl mít informaci o tom, jak kvalitní elektřinu odebírá od distribuční soustavy. Také by měl být v určité míře schopen garantovat kvalitu elektřiny svému odběrateli, ale i vědět, zda odběratel nemá na kvalitu elektřiny negativní vliv svým odběrem. V současné době prochází řada LDS mo- dernizací, která zahrnuje měření kvality elektřiny třídy A na vstupech do LDS. Tento rozvoje je také podporován z dotačního programu OP PIK Smart Grids. Jednotlivé kroky pro měření kvality elektřiny v LDS Obecně lze celou problematiku rozdělit do následujících fází a funkčních částí: • Projektová dokumentace (pro posouzení, realizační) • Měřicí přístroje • Kompletní dodávka a montáž měřicích přístrojů a uvedení do provozu • Centrální systém – aplikace pro práci s naměřenými daty Měřicí platforma ENA-NXG Nová měřicí platforma ENA-NXG firmy ELCOM je postavena na modulární architek- tuře, umožňující kombinaci CPU modulu, a až 6 vstupních modulů do jednoho mě- řicího přístroje. Vstupní moduly poskytují vstupní izolaci, filtraci a A/D převod a posky- tují data na digitální sběrnici. CPU modul je Obr. 1 Měřicí platformy ENA-NXG

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=