ElektroPrůmysl.cz, duben 2020

ElektroPrůmysl.cz LEGISLATIVA A NORMALIZACE 76 | duben 2020 Na svět se valí „tsunami“ elektroodpadu, na vině je i plánované zastarávání Podle loňské zprávy Světového ekonomického fóra představuje elektroodpad aktuálně nejrychleji rostoucí kategorii odpadů, roční nárůst elektroodpadu v současné době představuje téměř 50 milionů tun za rok a do roku 2050 by podle nejčernějších odhadů mohl vzrůst až na 120 milionů tun ročně. OSN dokonce hovoří o exponenciálním růstu a o tom, že se na svět valí „tsunami“ elektronického odpadu. K ohromnému nárůstu objemu tohoto druhu odpadu přispívá i fakt, že nám dnes elektronická zařízení zdaleka neslouží tak dlouho, jak jsme dříve bývali zvyklí. To, že se životnost elektroniky snižuje, potvrzuje i řada studií. Porouchaná zařízení je navíc čím dál těžší opravovat. A byť by mnoho zařízení ze své podstaty mohlo disponovat podstatně delší fyzickou životností, bývá jeho život často zkrácen plánovaným zastaráváním. Fyzická životnost zařízení je tak často výrazně kratší než jeho případná životnost morální, což je oproti minulosti zásadní změna. Plánované zastarávání: Situaci by mohly zlepšit nové požadavky na ekodesign a jeho dodržování Termín „plánované zastarávání“ je v dneš- ní době již poměrně dobře znám. Tento ekonomický koncept spoléhá na udržení obratu tím, že se produkty opotřebují či pokazí ještě dříve, než jim skončí jejich fy- zická životnost. Výrobci si tím zajistí, že lidé budou produkty často obměňovat a oni si tak udrží obrat. A ačkoliv by se nám mohlo zdát, že je tato výrobní politika nešvarem posledních let, ve skutečnosti se myšlenka plánovaného zastarávání poprvé objevila už v době první průmyslové revoluce. Na- příklad ve Spojených státech pak opravdo- vý boom„plánovaného zastarávání“ nastal v padesátých letech 20. století. Oproti běž- né představě však nejde o nějakou nepatr- nou součástku, která se postará o závadu celého produktu, ale o celý soubor méně kvalitních materiálů a výrobních postupů. Ať už je důvod růstu elektroodpadu jakýko- li, výroba nových produktů, které nahrazují staré, není jen špatnou zprávou pro peně- ženky spotřebitelů, ale zároveň dramaticky zvyšující se hrozbou změny klimatu. S plánovaným zastaráváním se velmi často setkáváme u spotřebních výrob- ků, zejména elektroniky, ale i spotřebičů, které kvůli tomu nelze opravovat. Podle dat spolku Opravme Česko se v současné době nemožnost opravy týká téměř polo- viny domácích spotřebičů na našem trhu. Situaci by mohly zlepšit nové požadavky na ekodesign elektrických a elektronických zařízení a spotřebičů, které by měly začít platit v první polovině roku 2021. Zároveň je ale potřeba připomenout, že nastavením nových pravidel to nekončí, je třeba je začít skutečně dodržovat. Ačkoliv jsou zákonná

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=