ElektroPrůmysl.cz, duben 2020

ElektroPrůmysl.cz ENERGETIKA, TRANSFORMÁTORY, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE duben 2020 | 87 Po ukončení realizace zakázky zůstá- váme s našimi zákazníky v kontaktu. Úzce spolupracujeme na dalším vývoji a zdoko- nalování technické úrovně použitých zaří- zení a přístrojů tak, aby splňovaly náročné požadavky na legislativu. Kompetence napříč obory Našimi zákazníky jsou firmy pracující v oboru čištění a zpracování odpadních vod, energetice, teplárenství, výrobě sta- vebních hmot, tepelných izolací, tvarovek, hutnictví i chemickém průmyslu. Dlou- hodobě spolupracujeme s prověřenými partnery dodávající technologické celky pro výrobu minerální vaty, likvidaci plyn- ných emisí z výroby, tavných pecí, nejrůz- nějších výrobních linek, dopravníkových systému, tepelných procesů a podobně. Závěrem chceme poděkovat všem na- šim zaměstnancům a především vám, na- ším obchodním partnerům, zákazníkům, i dodavatelům, protože jen díky vám, jsme tam, kde jsme. Vy nás inspirujete ke zlep- šování, hledání řešení, nových postupů i principů a zkvalitňování našich služeb. Děkujeme. Ing. Radek Podzemný, Ing. Radomír Šenk, Ing. Radek Cabal ENETEX-TEP, s.r.o. Masarykova 118, 664 42 Modřice Tel.: +420 547 423 311 E-mail: tep@enetex-tep.cz www.enetex-tep.cz

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=