ElektroPrůmysl.cz, listopad 2020

ElektroPrůmysl.cz DISKUSNÍ FÓRUM 124 | listopad 2020 Dotazy a odpovědi z diskusního fóra serveru www.in-el.cz Umístění svodičů přepětí Mám dotaz ohledně umístění svodičů pře- pětí 110 kV. Jedná se o zděnou budovu, kde je umís- těn zapouzdřený modul sF6 GIS 110 kV. Přípojka pro tento modul je provedena T-odbočením z volného vedení vvn přes průchodky 110 kV, které jsou umístěny na fasádě budovy. Svodiče přepětí 110 kV jsou umístěny za průchodkami společně s mo- dulem GIS uvnitř budovy. Svodiče chrání rozváděč GIS na jeho přívodu. Otázka je, zdali toto řešení není v rozporu s normou a svodiče přepětí nemají být umístěny před průchodkami a vstupem do budovy. Po prostudování norem PNE 33 0000-9, ČSN 33 3201, ČSN 33 3210, ČSN EN 60099-5 ed. 3 jsem rozpor nenašel. Rozvodna byla uvedena do provozu v roce 2007. Odpověď: ČSN 38 0810:1986 Použití ochran před pře- pětím v silových zařízeních a norma ČSN 33 3060:1983 Elektrotechnické předpisy. Ochrana elektrických zařízení před přepě- tím neřeší umístění přepěťových ochran ve Vámi uvedeném případě. Zároveň jsem nenašel rozpor s umístěním přepěťové ochrany ani z hlediska dalších norem, které ve svém dotazu uvádíte. Také se mi nepo- dařilo dohledat žádnou v té době platnou Českou technickou normu, se kterou by Vámi uváděné řešení bylo v rozporu. Nicméně umístění svodiče přepětí ve Vámi uváděném případě nepovažuji z pro- storového a věcného hlediska za správné řešení, byť není v rozporu s žádným mě známým ustanovením Českých technic- kých norem. Osobně bych dával přednost vyhnutí se zavlečení přepěťové vlny, která se na vedení 110 kV může vyskytnout a před kterou má svodič přepětí chránit, do budovy. A to s ohledem na skutečnost, že v dotazu neuvádíte, ve kterém místě a v jaké vzdálenosti od průchodek bude svo- dič přepětí umístěn. Označení vzdálenosti textem „za průchodkami“ může znamenat jak vzdálenost v jednotkách centimetrů, tak vzdálenost v jednotkách či desítkách metrů. Daleko vhodnějším řešením by, dle mého názoru, bylo umístění svodiče pře- pětí mimo budovu. Odpověď zpracoval: Ing. Pavel Vojík Vzdálenost mezi rozváděčem a svodem hromosvodu Montážní firma umístila na fasádu rozvá- děč pro napájení čerpadel. Rozváděč je cca 5 cm od svodu hromosvodu. Hromosvod byl zřízen dle normy ČSN 34 1390. Jak se prosím stanoví vzdálenost mezi rozvádě- čem a svodem hromosvodu, která je pro zabránění přeskoku dostatečná? Odpověď: Z Vašeho dotazu přímo nevyplývá, zda se jedná o zařízení splňující požadavky sou- boru ČSN EN 61439 Rozváděče nízkého na- pětí nebo zda se jedná o zařízení splňující požadavky souboru ČSN EN 60670 Krabi- ce a úplné kryty pro elektrická příslušenství pro domovní a podobné pevné elektrické instalace . V případě, že ochrana před blesky byla zřízena podle ČSN 34 1390:1969 Elektro- technické předpisy ČSN. Předpisy pro ochranu před bleskem , budete postupovat v souladu s ustanoveními článku 114 a 115, protože

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=