ElektroPrůmysl.cz, listopad 2020

ElektroPrůmysl.cz ELEKTRICKÉ A ZÁLOŽNÍ ZDROJE ENERGIE, BATERIE 44 | listopad 2020 Novinky v oblasti spínaných napájecích zdrojů PULS FIEPOS nové decentralizované zdroje Nová řada napájecích zdrojů FIEPOS od německé firmy Puls byla navržena tak, aby díky své modularitě a vysoké třídě ochrany (IP54, IP65 a IP67) maximálně napomohla vývojářům strojů svojí flexibilitou návrhu, úsporou místa a času montáže. Jedná se o jednofázové a třífázové zdroje, jež se vyrábí v provedeních 300 W a 500 W, které díky vysoké účinnosti (nejméně 95%) a tudíž i nižší tvorbě tepla uvnitř zařízení, mohou být provozovány při teplotách od -25 °C do +55 °C s plným výkonem. Všech- ny napájecí zdroje FIEPOS jsou ve stejném robustním pouzdře s velikostí 182 x 183 x 56 mm a váhou pouze 1400 g. To umožňuje bezproblémovou instalaci přímo na stroji, i když je k dispozici jen velmi málo místa. Řada FIEPOS má v současné době 24 va- riant s různými konfiguracemi konektorů, volitelnými funkcemi ochrany, redundan- ce, ovládání a signalizace stavu. Například ve variantě eFused má zdroj možnost distribuce proudu až ve 4 jednot- livých proudově nastavitelných větvích, které jsou samostatně chráněny elektro- nickou pojistkou. Je tak možné zvlášť na- pájet elektromechanická zařízení s větším zatížením (např. motory) a citlivá zařízení s nižším zatížením (např. senzory). V přípa- dě poruchy pak není odstaven celý napá- jecí zdroj, ale pouze jen jeho část. Výstupy mají také prioritní určení a v případě přetí- žení celého napájecího zdroje jsou odepí- nány jednotlivé okruhy podle prioritního určení. Některé zdroje jsou vybaveny IO-Link komunikačním rozhraním. Prostřednictvím tohoto rozhraní je možné číst jejich důležité parametry a ovládat je. V cyklických para- metrech lze číst aktuální hodnotu výstup- ního napětí, u verze eFused i hodnotu vý- stupního proudu na jednotlivých kanálech a celkový odebíraný proud. V acyklických parametrech se lze dozvědět informace o vnitřní teplotě, sériovém čísle, vstupním a výstupním napětí, úrovni zatížení aj. Zdro- je signalizují i množství přednastavených událostí o přetížení, překročení teploty, rozsahu vstupního napětí a jeho výpadky. Prostřednictvím IO-Link komunikace lze za- řízení zapínat, vypínat, nastavovat výstupní napětí, u verze eFused je možné také vypí- nat, zapínat, nastavovat proudové omezení a nulovat jednotlivé kanály. Nová řada napájecích zdrojů FIEPOS

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=