ElektroPrůmysl.cz, listopad 2020

ElektroPrůmysl.cz MĚŘICÍ, ZKUŠEBNÍ A MONITOROVACÍ TECHNIKA 62 | listopad 2020 Moderní řady elektroměrů na DIN Socomec - COUNTIS V oblasti měření energií se objevují různé požadavky na provedení přístrojů a na jejich parametry. Společnými nároky jsou spolehlivost, snadná montáž a obsluha, ale také možnost uskutečnit všechna požadovaná měření za optimální pořizovací cenu. Firma Socomec jde cestou nabídky několika ucelených řad elektroměrů s možností jejich začlenění do vyššího systému měření a analýzy dat. Jednotlivé modely přístrojů dokáží naplnit v maximální míře požadované vlastnosti přístrojů plynoucí z uvažované aplikace. Široká paleta moderních elektroměrů nabídne možnost zrealizovat téměř jakákoli měření s optimální pořizovací cenou. Pojďme si stručně představit některé typické rysy jednotlivých řad přístrojů. Bc. Michal Boris, GHV Trading, spol. s r.o. Obecně jsou k dispozici zařízení pro přímé i nepříméměření, kterémohou být volitelně dodány s certifikací MID. Trendem dnešní doby jsou pak přístroje schopné zazna- menávat a ukládat veličiny a takové, které umožní komunikaci přístroje s nadřazeným systémem (nejčastěji pomocí MODBUS, příp. M-BUS). Socomec jde ještě dále a pří- stroje COUNTIS Ex7 a Ex8 (např. modely E27 a E28) mají vestavěné webové rozhraní a měřené veličiny jsou tak okamžitě dostupné doslova kdekoli po ethernetu. Základní 1 fázový a 1 modulový přístroj reprezentuje řada elektroměrů COUNTIS E0x . Častěji používané jsou pak vybave- nější přístroje do 80A - COUNTIS E1x nebo 3 fázové COUNTIS E2x . Přestože by ozna- čení jednotlivých řad evokovalo, že jde Elektroměr pro přímé 1 fázové měření do 40A – COUNTIS E0x Elektroměr pro přímé 1 fázové měření do 80A – COUNTIS E1x Elektroměry pro přímé 3 fázové měření do 80A – COUNTIS E2x a pro nepřímé měření proudu do 12000A COUNTIS E4x

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=