ElektroPrůmysl.cz, listopad 2020

ElektroPrůmysl.cz ENERGETIKA, TRANSFORMÁTORY, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE 70 | listopad 2020 Efektivní převodovky pro AGV Také se vám vybaví při pohledu nebo na legendární automobil „KITT“ slovo samořiditelné auto nebo na „Terminátora“ slovo robot? Jelikož se v automatizaci a robotizaci podnikají velké pokroky, pravděpodobně jste již narazili i na mnohem méně „sexy“ robota: AGV . A utomated G uided V ehicle neboli automaticky řízený vozík. Tyto prostředky se čím dál častěji využívají k přepravě materiálu nebo nástrojů. To umožňuje logistickým profesionálům přesné nastavení toků spojené s úsporou času a zvýšením vlastní efektivity. AGV v logistice Vývoj v oblasti automaticky řízených vozíků jde vel- kým tempem kupředu: například firma Vanderlande (Nizozemsko) vyvinula aplikaci s AGV sloužící k přepra- vě a manipulaci zavazadel na letišti. Letiště v Lelystadu je první holandské letiště, kde byly tyto AGV uvedeny do běžného provozu. Po českých a slovenských továr- nách a skladech se již prohání stovky AGV v rámci pi- lotních nebo hotových projektů. Tito mobilní roboti nachází uplatnění zejména v provozech, kde se pravidelně přesouvá lehčí náklad na delší vzdálenosti. Nejčastěji se v průmyslových apli- kacích používají k přepravě materiálu nebo ve velkých skladech k přepravě zboží. Od konce 20. století získá- vají tito roboti v logistickém sektoru každoročně stále větší význam. Jak se AGV orientuje v provozu? Autonomně řízené vozíky jsou mobilní roboti využí- vající ke své navigaci různých značek, vodičů v pod- laze, magnetických pásků anebo sofistikovanějších instrumentů. Díky způsobu orientace a řízení jsou rovněž známi pod jinými označeními jako LGV (la- serově řízená vozítka), SGV (samořiditelná vozítka), jakož i dálkově řízené vozíky, autonomní vozíky, AMR (mobilní roboti), UGV (bezpilotní pozemní vozidla) a další podobné variace. Bez ohledu na konstrukci řídí AGV automatický na- váděcí systém, který pohání AGV a vyhodnocuje jeho polohu v prostoru. Většina strojů využívá jednu nebo kombinaci více metod pro automatickou navigaci zalo- žené na některém z těchto principů: • Vedení v dráze – senzory detekující magnetické nebo barevné pásky na podlaze, příp. vodiče umístěné v podlaze. • Systémy SLAM - (Simultánní Lokalizace A Mapování) určující orientaci a polohu robota vytvořením mapy okolního prostředí. Nejběžnější systémy SLAM vyžívají optické senzory a skenery. Dva nejčastější jsou vizuální SLAM (VSLAM, založený na kameře) nebo LiDAR (laserové měření vzdálenosti). • Bodová lokalizace – pomocí odrazek, čárových a QR kódů na podlaze nebo čtení RFID. • Rádiová lokalizace – pomocí identifikace a komunikace v GPS, GSM nebo UWB síti.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=