ElektroPrůmysl.cz, listopad 2020

ElektroPrůmysl.cz AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE 94 | listopad 2020 Konkurence nespí a je třeba reagovat PROFINET je v dnešní době pro urychlený a velkoobjemový sběr dat u strojních zařízení nutností Asi každý, kdo se pohybuje ve strojírenství, se setkal nebo slyšel o obráběcích strojích českého výrobce, firmy TRIMILL, a.s. TRIMILL se specializuje hlavně na vývoj, konstrukci, montáž a uvádění do provozu portálových obráběcích center určených pro obrábění nástrojů, forem a zápustek, ale také pro produkci a letecký průmysl. V obráběcích strojích s vysokým stupněm automatizace je elektroinstalace často velmi složitá a koncepce zapojení samostatnými vodiči zde naráží na své meze, proto se při stavbě těchto obráběcích strojů konstruktéři v TRIMILLu spoléhají na sběrnicové systémy a komponenty Murrelektronik. Využívání komponentů Murrelektronik nevzniklo ze dne na den, ale potřebami zákazníků. Bylo zapotřebí přehodnocení rozvodů pro sběr signálů po strojích a sna- ha o sjednocení a zjednodušení systému stávajících kabelových rozvodů. Jako nej- vhodnější řešení se ukázaly již v roce 2007 pasivní slučovače Murrelektronik, které se začaly nasazovat na všech strojích spolu s konfekciovanými kabely pro vstupy a výstupy s konektory M12 dle standardu DESINA. Díky tomu se podařilo uspořit mís- to v rozváděčích, minimalizovat montážní a servisní časy a také snížit náklady na výrobu. S vývojem nové řady strojů v roce 2013 přestaly u složitějších strojů pasivní slučo- vače stačit. Z výběrového řízení na sběr- nicový systém PROFIBUS DP u nového obráběcího stroje vzešly vítězně opět kom- ponenty Murrelektronik, konkrétně řada IMPACT67, IMPACT20 a MVK s rozhraním PROFIBUS DP. Součástí byly kromě zmíně- ných komponentů také kabely, konektory a repeatery. Komponenty Murrelektronik pro sběrnice PROFIBUS DP se staly pro všechny další vyráběné stroje standardem. " Velkou výhodou komponentů společnosti Murrelektronik je otevřenost systému, díky které se bez problémů připojí i produkty jiných výrobců. Na strojích je pak možné vytvořit téměř jakoukoliv topologii. Kromě produktů s krytím IP67 nám velkou službu poskytuje i modul IMPACT20, který se výborně hodí do rozvaděčů a svorkovnicových skříněk. To kaž- dý nemá ", řekl Pavel Novák, vedoucí elektro Sběrnicový IO-Link modul Impact67 se dokonale hodí pro snadnou integraci IO-Link zařízení do instalačních řešení

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=