ElektroPrůmysl.cz, srpen 2020

ElektroPrůmysl.cz SOFTWARE 102 | srpen 2020 Nová verze databáze EPLAN Data Portal Data komponent a zařízení v cloudu najdete nejen rychleji, ale můžete je ihned použít do svých projektů V červnu 2020 byla uvedena na trh nejnovější verze webového portálu EPLAN Data Portal, která poskytuje uživatelům data komponent a zařízení potřebná pro konstrukční práci. Nově je portál integrován do cloudového prostředí EPLAN ePulse. Konstruktéři elektrických a fluidních systémů si vybírají data zařízení, která ke své práci potřebují, a mohou je přenášet přímo do svých EPLAN projektů. Tím se omezuje množství neproduktivní konstrukční práce a jsou zajištěna standardizovaná data pro dokumentaci. Zcela nové uživatelské rozhraní s intuitivním vyhledáváním a funkcí chytré nápovědy zjednodušuje použití portálu, urychluje práci a činí ji pohodlnější. Nově je webová aplikace EPLAN Data Portal dostupná exkluzivně v cloudovémprostředí EPLAN ePulse. K nové aplikaci mají přistup všichni uživatelé, kteří používají aktuální verzi platformy EPLAN 2.9. Po zaregistro- vání nebo přihlášení na www.epulse.com se automaticky zobrazí přístup do nové EPLAN Data Portal, a můžete okamžitě začít využívat přednosti přímého online přístupu k vysoce kvalitním datům zařízení z nepře- tržitě rostoucí skupiny renomovaných vý- robců komponent. Timm Hauschke, ředitel pro Cloud Business Master Data, říká:„ Přímé přesunutí nabízených komponent do doku- mentace EPLAN znamená pro naše zákazníky jak zrychlení konstrukční práce, tak i zvýšení kvality jejich dokumentace. “ Všechna řešení vycházející z platformy EPLAN mají stejný přístup ke cloudovým službám. Ještě rychleji k cíli EPLAN s novým uživatelským rozhraním ještě více usnadňuje použití a navigaci v kompletním sortimentu uložených dat zařízení. Intuitivní funkce vyhledávání na- bízí rychlou a praktickou podporu. Integro- vána je také funkce automatického dopl- ňování – například pro skupiny produktů, TimmHauschke, ředitel pro Cloud Business Master Data, říká:„ Přímépřesunutí nabízenýchkomponentdodokumentaceEPLANznamenápronašezákazníky jakzrychleníkonstrukčnípráce,tak izvýšeníkvality jejichdokumentace. “

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=