ElektroPrůmysl.cz, srpen 2020

ElektroPrůmysl.cz MĚŘICÍ, ZKUŠEBNÍ A MONITOROVACÍ TECHNIKA 106 | srpen 2020 Jak přesně měřit teplotu termokamerou v rámci prevence COVID-19? Nepřesné měření termokamerou může vést k odchylce měření až 3 stupně Celsia a chybné detekci osoby. V tomto článku si řekneme, co toto měření ovlivňuje a jak tomu předejít. Infračervená termografie může detekovat zvýšenou teplotu kůže, což může naznačovat přítomnost horečky, je však třeba splnit důležité podminky. Pokud bude následovat screening lékař- ským zařízením určeným speciálně pro měření tělesné teploty, jako je teploměr, může použití infračervené kamery jako po- mocného diagnostického nástroje pomoci omezit šíření virových chorob, jako je ptačí chřipka, prasečí chřipka, nebo COVID-19. Od vypuknutí vážných kmenů chřipky, jako je H1N1, hledají úřady veřejného zdra- ví spolehlivou metodu k detekci zvýšené tělesné teploty v rámci prevence šíření nemoci. Důraz je kladen zejména na zvý- šenou tělesnou teplotu - nebo horečku, protože je z velké části spolehlivým ukaza- telem mnoha závažných infekcí. Infračervená termografie poskytuje rych- lou, snadnou, bezkontaktní (neinvazivní) metodu, která spočívá v prvotním scree- ningu na známky zvýšené teploty. Pouze ti, u kterých se zdá, že mají zvýšenou teplotu, by pak měli být vyšetřeni lékařským zaříze- ním pro potvrzení. Cílem tohoto článku není popis komplet- ního řešení systému pro identifikaci osob se zvýšenou teplotou v období pandemie Covid19, ale upozornění na splnění nutných podmínek pro pořízení systému, který bude skutečně plnit svou funkci a předejít tak fi- nančním ztrátám i zdravotním problémům. Při správném používání proto mohou být infračervené kamery životně důležitým nástrojempři detekční kontrole cestujících, nemocničních pacientů a návštěvníků, pra- covníků skladu, zákazníků a dalších. Při ne- správném použití může však dojít k zásad- ně chybným rozhodnutím. Volba vhodné termokamery Ne všechny termokamery jsou navrženy stejně. Zeptejte se průměrného člověka:„C o je to tepelné zobrazování? “ Pravděpodobně se dozvíte něco o filmových hrdinech, kte- ří používají kamery pro noční vidění k lovu padouchů ve tmě. Mnoho lidí je překvape- no, když zjistí, že termovizní kamery mohou také měřit povrchovou teplotu předmětu. Přestože na trhu existuje několik značek termokamer s mnoha modely a v řadě ce- nových hladin, ne všechny jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavky na přesné Obr. 1 Jak funguje termovize

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=