ElektroPrůmysl.cz, srpen 2020

ElektroPrůmysl.cz TECHNOLOGICKÉ NOVINKY 112 | srpen 2020 Green Restart – vytvořme novou normalitu Pandemie COVID-19, která na několik měsíců zastavila celý svět, může být zlomem. Příležitostí k implementaci řešení, jež pomohou posílit ekonomiku, vytvářet nová pracovní místa, provádět spravedlivou energetickou transformaci a umožní dosáhnout klimatické neutrality. Je tu však jedna podmínka – při obnově ekonomiky se nevracejme zpět k tomu, co to bylo, ale pojďme vstříc světu, ve kterém bychom chtěli žít. „Máme šanci znovu vybudovat společ- nost novým a odlišným způsobem, díky čemuž bude flexibilnější” řekla Ursula von der Leyen, když předkládala nový plán podpory hospodářské ekonomiky Evrop- ské unie a jednotlivých členských států. Bezpochyby jsme v současné době ve zlo- movém okamžiku a je jen na nás, kterým směrem se vydáme. Máme jedinečnou příležitost implementovat ekologická ře- šení v mnohem větším měřítku, což pove- de k trvalé transformaci a pomůže zastavit bezprostřední klimatickou katastrofu. Restartování ekonomiky a zvyšování HDP nemusí být na úkor klimatu. Naopak, můžeme růst bez zvýšení emisí oxidu uhli- čitého, a to dokonce i s jeho systematickým poklesem. Necelých 80 procent globálních emisí CO 2 je generováno třemi odvětvími: stavby a provoz staveb – zodpovědné za 30 procent světových emisí, doprava – tvoří 25 proc. emisí a průmysl – 20 proc. globálních emisí CO 2 . Transformace těchto sektorů a implementace v širokém měřítku moderních, efektivních řešení a techno- logií umožní intenzivní povzbuzení eko- nomiky a také uspíší dosažení klimatické neutrality. Budovy jsou zodpovědné za 1/3 emisí CO 2 a cca 40 proc. globální spotřeby ener- gií, z čehož 80 proc. je využito na vytápění a chlazení. Samotná modernizace technic- kých systémů budov tvoří 30 proc. úspor energií, při 2 – 4 letém období návratnosti investice. Vyšší energetický standard bu- dov přispívá ke komfortnějším a zdra- vějším podmínkám pro jejich obyvatelé, čistšímu vzduchu a minimalizaci problé- mu energetické chudoby. Zdvojnásobení tempa renovace budov ze současného 1% znamená také dostupnost nových pracovních míst – dle Ústavu strukturál- ního výzkumu (IBS), zrychlení energetické modernizace budov může jen v Polsku vygenerovat 100 tis. dalších přímých pra- covních míst, při současném poklesu ne-

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=