ElektroPrůmysl.cz, srpen 2020

ElektroPrůmysl.cz VELETRHY, SEMINÁŘE, MÉDIA 114 | srpen 2020 Nová příručka firmy IN-EL Vnější a vnitřní ochrana před bleskem V červenci 2020 jsme vydali další odbornou příručku, a to svazek 24 edice DÍLENSKÁ PŘÍRUČKA Vnější a vnitřní ochrana před bleskem (třetí – aktualizované vydání), kterou napsal pan David Klimša. Třetí vydání této velmi žádané příručky vy- chází z druhé edice souboru ČSN EN 62305 a je aktualizováno podle norem platných k 1. 1. 2020. Autor toto téma podává logicky a srozu- mitelně a velký důraz klade při návrhu jak vnější, tak i vnitřní ochrany před bleskem a přepětím na využití výpočetní techniky. V současné době totiž existuje celá řada programů, které elektrotechnikům podstat- ně usnadňují práci např. při výpočtu rizik. Norma pro realizaci každé části systé- mu ochrany nabízí několik variant. Žádná z nich není univerzálně platná pro každou situaci. Tato příručka je průvodcem při ná- vrhu hromosvodu a přepěťových ochran. Povede vás „za ruku“ přes jednotlivé křižo- vatky a ukáže vám výhody a nevýhody jed- notlivých cest – směrů. Poté, co se rozhod- nete, kterým směrem pokračovat, nabídne vám konkrétní, praktické informace, které tak nemusíte držet v paměti. Pro úspěšný návrh hromosvodu a ochran před přepětím je důležité pochopit logiku celého systému. Nelze vymyslet žádný uni- verzální postup, podle kterého by se dal celý systém navrhnout. Systém ochrany nebude nikdy navrhovat počítač, kde bychom vložili odpovědi na spoustu otázek. Každý dobrý systém bude navržen člověkem, který ví, co je jeho cílem, ví, jak věci fungují, a dokáže si představit, co se při úderu blesku děje. Příručka je rozdělena na dvě části. První část pojednává o blesku a dějích na jeho cestě do země. Dále také o výpočtu rizika, ale hlavně o vnějším LPS neboli o jí- mačích, svodech, uzemnění a pospojování. Vše z norem ČSN EN 62305-1 až 3 ed. 2. Druhá část se zabývá ČSN EN 62305-4 ed. 2 a doplňuje mnoho praktických infor- mací souvisejících s instalací vnitřního sys- tému, hlavně svodičů přepětí. Příručka předpokládá, že čtenář má zá- kladní znalosti jak teoretické elektrotech- niky, tak i příslušných norem. Jejím účelem totiž není opisovat text norem, ale podat knižnice elektro David Klimša Vnější a vnitřní ochrana před bleskem (třetí – aktualizované vydání) edice dílenská příručka svazek 24

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=