ElektroPrůmysl.cz, srpen 2020

ElektroPrůmysl.cz KABELY, VODIČE A KONEKTORY 94 | srpen 2020 LAPP připravuje roboty na stejnosměrný proud V budoucnosti bude stejnosměrný proud (DC) stále více využíván k distribuci energie v továrnách. Společnost LAPP je v této oblasti průkopníkem a představuje svůj vůbec první robotický kabel navržený výhradně pro použití ve stejnosměrné síti. Mezi klíčové vlastnosti připojovacího kabe- lu ÖLFLEX DC ROBOT 900 patří jeho torzní a ohybová odolnost. Viditelný rozdíl opro- ti běžným kabelům ÖLFLEX je patrný po odpláštění - ÖLFLEX DC ROBOT 900 má jiné barevné značení žil: červená, bílá a žlu- to-zelená v souladu s normou DIN EN 60445 (VDE 0197): 2018-02 pro DC kabely. Použité materiály jsou neméně důležité - izolace žil je vyrobena z TPE, zatímco plášť je z PUR. Díky tomu je kabel bezhalogenový a vhod- ný do prostředí, kde se zdržují lidé, protože v případě požáru neunikají z plastu žádné žíravé zplodiny. Materiál je také odolný vůči UV záření a povětrnostním vlivům, vodě- odolný a flexibilní i při nízkých teplotách. LAPP je průkopníkem kabelů pro stejnosměrný proud Kabely jako ÖLFLEX DC ROBOT 900 jsou důležitou součástí budoucí infrastruktu- ry stejnosměrného proudu v továrnách. Omezením dosud nutného přepínání mezi stejnosměrným a střídavým proudem lze ušetřit obrovské množství energie. Odbor- níci v oblasti energetiky proto vedou kam- paně za výstavbu stejnosměrných sítí. Celá řada průmyslových odvětví již stejnosměr- nou sítí vybavuje své výrobní linky, proto- že přechod na stejnosměrný proud může ušetřit i více než 20 % energie. Aby se však kompletní stejnosměrná infrastruktura sta- la skutečností, je třeba překonat řadu tech- nických problémů. V oblasti kabelů pro stejnosměrný proud je společnost LAPP průkopníkem. Počáteč- ní výzkumné práce LAPPu ve spolupráci s Technickou univerzitou v Illmenau uká- zaly, že určité izolační materiály jsou pro trvalé aplikace s využitím stejnosměrného proudu méně vhodné. Na základě těchto zjištění nyní světový lídr na trhu integro- vaných spojovacích systémů představil své celosvětově první portfolio DC kabelů.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=