ElektroPrůmysl.cz, zaří 2020

ElektroPrůmysl.cz KABELY, VODIČE A KONEKTORY 110 | září 2020 Kabelové válečky, které snižují náklady při elektromontáži ROLLINE, inovativní řešení pro snížení nákladů Česká společnost ROLLINE, výrobce kabelových válečků do kabelových úložných systémů BAKS, OBO Bettermann, KOPOS, Legrand, ARKYS, TOP SERVIS a dalších, přináší řešení pro veškeré elektromontážní společnosti, které se setkávají s ukládáním kabeláže do kabelových žlabů a žebříků. Smyslem celého řešení je úspora nákladů při elektromontáži snížením počtu montážníků, pracovních plošin a další potřebné techniky. Toto komplexní řešení kabelových válečků se intenzivně vyvíjelo od roku 2017 až do poloviny minulého roku, kdy byla docílena maximální přidaná hodnota pro samotné montážníky, jak do rychlosti instalace, tak bezpečnosti. Bezpečnost je samotnou ka- pitolou, protože chrání kabeláž proti proře- zání o ostré hrany žlabů a žebříků, ale také chrání montážníky při instalaci. Válečky, po kterých se odvaluje kabeláž, jsou vyrobeny ze slitiny plastu, která má při zvýšeném tře- ní tendenci mazat. Díky tomuto materiálu je zajištěno daleko lehčí odvalování kabe- lů a kabelových svazků. Z tohoto důvodu není zapotřebí zvýšené síly při tažení ka- beláže samotnými montážníky, takže jejich práce se výrazně zlehčí a zrychlí. Dalším přínosem tohoto inovativního řešení je, jak již bylo zmíněno, úspora mon- tážníků a tím i redukce nákladů samotného projektu. Společnost ROLLINE přináší tva- rové díly pro všechny změny směru kabelo- vých tras, tzn. 90° kolena, T-kusy, křižovat- ky, stoupání a klesání. V případě potřeby přizpůsobit se atypickým změnám směru je k dispozici kloubový tvarový díl, který lze tvarovat podle potřeb v rozmezí úhlu 90° - 135°. Jsou tedy zajištěny veškeré změny směru a lze tímto řešením nahradit mon- tážníka u všech tvarových dílů, ale také na rovných úsecích tras. Při testech byla dosažena průměrná úspora 3 až 4 montáž- níků na 50 m kabelové trasy. Kabelové válečky se instalují na bočnice kabelových tras s válečky umístěnými do vnitřní části kabelových žlabů a žebříků. Tento princip má své opodstatnění. V první řadě je právě díky tomuto principu dosa- žena minimální vzdálenost na shoz kabelů do žlabů a v druhé řadě je zamezeno do- datečnému proplétání kabelů mezi závi- tovými tyčemi v případě stropních insta- lací na závitové tyče a c-profil. Doporučení pro sílu plechu kabelových tras, převážně u plechových kabelových žlabů, je mini- málně 0,7mm. V ROLLINE platí odzkoušené Kabelový váleček CTR 4060 UNIFLEX je určený pro tvarové díly 90° - 135° v horizontálním i vertikálním směru. Je vhodný pro plechové a drátěné žlaby a také kabelové žebříky BAKS, OBO Bettermann, KOPOS, NIEDAX, TOP SERVIS, ARKYS a další.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=