ElektroPrůmysl.cz, zaří 2020

ElektroPrůmysl.cz AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE 56 | září 2020 Unifikace a dencetralizace jako cesta k Průmyslu 4.0 Digitalizace jako synonymum pro trend Průmysl 4.0 je mnohdy zaměňovaná za trend samotný. Avšak je to jeden z nástrojů, který poznáme. Na počátku je nutno si uvědomit dva momenty Průmyslu 4.0. Decentralizace a poté nevyhnutná interoperabilita. Pokuď všechny signály budou digitalizovány a vyhodnocovány decentrálně, je nutno je vzájemně komunikovat. Vzájemně komunikovat, znamená systémy budou interoperabilní. Zdali mají být decentrální systémy interoperabilní je nevyhnutelná unifikace. Ing. Adam Sorokač, PhD., ifm electronic, spol. s r.o. Cesta k interoperabilitě Základním předpokladem vzájemné ko- munikace je komunikovat unifikovaným jazykem, resp. protokolem. Tedy na každé zařízení, které komunikuje navenek infor- mace a je potřebné pro řízení nebo moni- toring procesu by mělo mýt implemento- váno alespoň jedno unifikované rozhraní pro výměnu informací. Před hlubším zamyšlením si uvědomíme důležitý moment, a to úrovně řízení (viz. obr. 1) ve smyslu: • Operativní: Zde se bavíme o senzorice a řídících systémech • Taktická: Zde částečné zasahují řídící systémy a začínají nadřazené správcovské systémy na bázi vzdálených úložišť se spravováním dat nebo SCADA systémy • Strategická: Zde jsou hlavně podnikové systémy pro manažerské funkce směřující k dlouhodobému plánováni. Tedy rok a více. Od jednotlivých úrovní řízení s prostředky automatizace se odvíjí i samotný způsob komunikace. Zdali jsme na operativní úrov- ni, můžeme mluvit o procesních sběrnicích (např. ProfiNet, ModBus, EtherCAT apod.) na vstupně/výstupních jednotkách anebo o komunikaci přímo se senzorem (IO-link). Na této úrovni je mnoho možností i kombi- nací vzájemné komunikace. Na další taktické úrovni je přísnější výběr způsobu komunikace. Z globálního pohle- du na celou výrobu, několik jednotek až desítek řídících systémů různých výrobců. Zde je nutno interagovat ne jenom s dis- krétními proměnnými (zapnuto/vypnuto) resp. se spojitými (4..20 mA), ale s celou sadou vyhodnocených agregovaných pro- Obr. 1 Zjednodušené schéma úrovní řízení výroby •Podnikový systém Strategická • Řidící systém Taktická •Senzorika Operativní •Podnikový systém Strategická • Řidící systém Taktická •Senzorika Operativní

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=