ElektroPrůmysl.cz, zaří 2020

ElektroPrůmysl.cz AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE září 2020 | 77 žívat stávající kabely a konektory pro přenos dat. Dokonce se nemusí měnit starší soubo- ry GSDML s kmenovými daty zařízení. Při výměně stačí pouhá mechanická výměna modulu, která obnáší uvolnění a opětovné zašroubování čtyř šroubů. Snad- no tak inovujete stávající platformu CPX nebo ventilové terminály s komunikačním rozhraním na novou úroveň. PROFINET je s podílem 29 % na světo- vém trhu nejpoužívanějším protokolem průmyslových sítí vycházejících z Etherne- tu. U firmy Festo je PROFINET nejprodáva- nějším typem komunikace. Festo, s.r.o. Modřanská 543/76, 147 00 Praha 4 Tel.: +420 261 099 611 E-mail: info_cz@festo.com www.festo.com/ea Integrovaný klient SNTP je plně kompati- bilní s NTP s přesností ± 0,5 s. S komunikačními rozhraními Festo pro PROFINET v automatizační platformě CPX můžete pomocí webových stránek zobrazit zařízení, diagnostiku, hodnoty a parametry procesů. Ušetříte náklady na svoje projek- ty. Služby IT zkracují prostoje. Integrovaná koncepce diagnostiky a diagnostika ven- tilů zlepšují disponibilitu strojů a zařízení. Vysoký stupeň krytí IP67 umožňuje upev- nění přímo na stroj. Rychlejší výměna Při vývoji byl kladen důraz na kompatibili- tu a zaměnitelnost nových komunikačních modulů s jejich předchůdci 1:1. Ve stávají- cích instalacích například můžete FB34 za- měnit za nové FB44 i bez jakýchkoliv změn ve stávající konfiguraci. Nadále můžete vyu- Ventilový terminál CPX-VTSA s novým komunikačnímmodulem CPX-FB44/45: společnost Festo inovovala komunikační rozhraní pro PROFINET na automatizační platformě CPX. (Foto: Festo SE & Co. KG) Ventilový terminál CPX-MPA s novým komunikačním modulem CPX-FB43: společnost Festo inovovala komunikační rozhraní pro PROFINET na automatizační platformě CPX. (Foto: Festo SE & Co. KG) Kontroly a revize elektrických spotřebičů Revize a kontroly spotřebičů zajišťuje jejich provozovatel, v řádných termínech dle skupiny spotřebiče a při podezření na poškození spotřebiče (el. proudem, nárazem, polití tekutinou, apod.). Kontroly a revize spotřebičů se provádí podle normy ČSN 33 1600 ed. 2 Revize a kontroly elektrických spotřebičů běhempoužívání , aby se zabezpečila ochrana před úrazem elektrickým proudem a také ochrana proti požáru. Kontroly může provádět pracovník min. §4 vyhl. č. 50/1978 Sb., revize může provádět revizní technik §9 vyhl. č. 50/1978 Sb.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=