ElektroPrůmysl.cz, listopad 2021

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROMOBILITA 108 | listopad 2021 Režimy nabíjení elektromobilů První metoda nabíjení elektrického vozidla spočívá v připojení střídavé napájecí sítě (rozvodné sítě) k palubní nabíječce. Alternativní metodou nabíjení elektrického vozidla je použití externí nabíječky pro přívod stejnosměrného proudu. Pro krátkodobé nabíjení je možné použít speciální nabíjecí zařízení s vysokým výkonem. U všech režimů nabíjení musí být požado- ván proudový chránič s charakteristikami, které jsou ekvivalentní minimálně typu A, definovanému v ČSNEN61008-1 ed. 3n ebo ČSN EN 61009-1 ed. 3 nebo IEC/TR 60755, ve spojení s nadproudovou ochranou. Režim nabíjení 1 Připojení elektrického vozidla na střídavou napájecí síť (rozvodnou síť) s použitím nor- malizovaných zásuvek do 16 A a do 250 V u jednofázového střídavého proudu nebo do 480 V u trojfázového střídavého proudu na straně napájení a s použitím silových vodičů a vodičů ochranného uzemnění. Pro doplnění přídavné ochrany pro spojení se stávajícími střídavými napájecími sítěmi může být použit proudový chránič vesta- věný do kabelu. V některých zemích lze pro vozidla v režimu nabíjení 1 použít proudo- vý chránič typu AC připojený ke stávajícím domácím instalacím: JP, SE. Režim nabíjení 2 Připojení elektrického vozidla na střídavou napájecí síť do 32 A a do 250 V u jednofá- zového střídavého proudu nebo do 480 V u trojfázového střídavého proudu s použitím normalizovaných jednofázových nebo troj- fázových zásuvek a silových vodičů a vodičů ochranného uzemnění spolu s funkcí řídicí- ho vodiče a systémem ochrany osob před úrazem elektrickým proudem pomocí prou- dových chráničů zapojených mezi elektric- ké vozidlo a vidlici nebo jako součásti řídicí kabelové skříňky. Řídicí kabelová skříňka musí být umístěna ve vzdálenosti do 0,3 m od vidlice nebo napájecího zařízení, nebo musí být ve vidlici. V režimu nabíjení 2 je možné používat přenosné proudové chráni- če uvedené např. v ČSN 35 4190. V Němec- ku musí být řídicí kabelová skříňka ve vid- lici nebo musí být umístěná ve vzdálenosti do 2 m od vidlice. Režim nabíjení 3 Připojení nabíječky elektrického vozidla na střídavou napájecí síť (rozvodnou síť) přes příslušné napájecí zařízení, kde funkce řídi- cího vodiče zahrnuje i datové spojení s ří- dicím zařízením napájecího zařízení, které je trvale připojeno na střídavou napájecí síť (rozvodnou síť). Režim nabíjení 4 Připojení elektrického vozidla na střídavou napájecí síť (rozvodnou síť) s použitím exter- ní nabíječky, kde funkce řídicího vodiče zahr- nuje i datové spojení s napájecím zařízením trvale připojeným ke střídavému napájení.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=