ElektroPrůmysl.cz, listopad 2021

ElektroPrůmysl.cz VELETRHY, SEMINÁŘE, MÉDIA 116 | listopad 2021 Společnost Eaton připravila pro své zákazníky i všechny další, kdo se zajímají o novinky od společnosti Eaton, virtuální veletrh. Ten proběhne v termínu od 23. listopadu do 3. prosince a registrovat se můžete již nyní. Program veletrhu nabídne odborně tech- nická školení, přednášky, video hovory a chat s odborníky a obchodními zástupci a potěší tak všechny, kdo se chtějí dále vzdě- lávat a prohlubovat své znalosti. Budete mít možnost podívat se také do výrobního zá- vodu Eaton v Suchdole nad Lužnicí nebo si popovídat s vývojáři v Evropském inovač- ním centru v Roztokách u Prahy. „ Společnost Eaton vždy aktivně pracuje na tom, aby měla přímý kontakt se svými zákazníky a dodáva- la jim zajímavé informace a podporovala je v dalším vzdělávání ,“ říká Ĺuboš Reviľák, ma- nažer marketingu pro Českou a Slovenskou republiku ve společnosti Eaton. „ Kromě oblí- bené série tematických workshopů Eaton On- line Tour, které právě probíhají, jsme pro naše zákazníky připravili také virtuální veletrh, kde se dozví více o našich novinkách a výrobcích, poznají různé aspekty společnosti Eaton a kde budou v přímém kontaktu s našimi odbchod- níky a pracovníky technické podpory .“ V rámci veletrhu živě vystoupí odborníci společnosti Eaton, na které se můžete těšit 23. listopadu a 30. listopadu přímo ve virtu- álním „Přednáškovém sále“. V celodenním bloku odborně technických školení se do- zvíte novinky na témata jako instalační pří- stroje, automatizace s programovatelným relé easy E4, vysokonapěťové rozváděče s technologií SF6-free, chytrá elektroinsta- lace GoWireless, výběr vhodného průmys- lového stykače, nouzové osvětlení, záložní napájení pomocí UPS. Seznámíte se také s aktivitami Evropského inovačního centra společnosti Eaton v Roztokách u Prahy. To se zaměřuje na to, aby výrobky a služby spo- lečnosti Eaton byly efektivnější, bezpečnější a udržitelnější. Centrum je součástí globální skupiny Corporate Research and Technolo- gy a hraje klíčovou roli v oblasti výzkumu a vývoje společnosti Eaton. Součástí veletr- hu bude také virtuální návštěva zmíněného závodu v Suchdole na Lužnicí. Na veletrhu se můžete těšit také na sedm virtuálních stánků, kde najdete zajímavé tematické nahrávky, novinky ze světa spo- lečnosti Eaton, materiály a informace o pro- duktech, videotutoriály a mnoho dalšího. Velký prostor bude věnován tomu, abyste mohli komunikovat s odborníky a obchod- ními zástupci společnosti Eaton a to pro- střednictvím video hovorů nebo online cha- tu. „ Celkově jsme se snažili koncipovat veletrh tak, aby účastníci získali nové informace a to formou, která je co nejvíce podobná normál- nímu veletrhu. Soustředíme se proto na mož- nost kontaktu mezi účastníky a pro odlehčení jsme také připravili soutěž o dárkové poukazy od společnosti Husky ,“ dodává Ĺuboš Reviľák. EATON Elektrotechnika, s.r.o. Tel.: +420 267 990 440 E-mail: podporaCZ@eaton.com www.eaton.cz Doporučujeme se registrovat již nyní, abyste si již začátek veletrhu a naše přednášky mohli vychutnat v náležité pohodě. Registrovat se

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=