ElektroPrůmysl.cz, listopad 2021

ElektroPrůmysl.cz MĚŘICÍ, ZKUŠEBNÍ A MONITOROVACÍ TECHNIKA 44 | listopad 2021 Jak fungují elektroměry Elektroměr instalovaný ve vaší domácnosti je zařízení, které umožňuje dodavateli elektrické energie účtovat měsíční poplatky za spotřebované množství energie. Zpravidla je instalován na rozhraní sítě distributora elektřiny a odběratele v elektroměrovém rozváděči. Elektroměr měří průtok proudu z rozvod- né sítě do vaší domácnosti. Jak již jistě víte, elektroměry mohou být mechanické neboli analogové, digitální nebo inteligentní. V prvnímpřípadě se musel odečet dělal osob- ně. U novějších chytrých elektroměrů jsou informace zasílány přímo prostřednictvím rádiového nebo internetového signálu. Elektroměry obvykle měří činnou ener- gii, ale existují i pro měření jalové energie nebo maximální spotřeby. Některé jsou ví- cesazbové, jednofázové, třífázové. Spotřeba elektřiny se měří v kilowattho- dinách. To znamená, že měříme watty spo- třebované za určité období. Měřič spotřeby elektrické energie tuto práci vykonává, tj. zaznamenává spotřebovanou elektřinu v kilowatthodinách. Analogové elektroměry (indukční elektroměry) První indukční elektroměry se objevily oko- lo roku 1894 a i dnešní modely jsou založe- ny na stejném principu. Analogový elektroměr je mechanické za- řízení, které je uzavřeno ve skleněném krytu a skládá se z kovového kotouče, který se otáčí, když budova nebo důmodebírá prou- dy. Pokud budete kovový kotouč pozorovat, všimnete si, že během špičkové spotřeby elektrické energie se kotouč pohybuje rych- leji než v hodinách nízké spotřeby. Disk se otáčí díky působení vířivých proudů, které vznikají jako důsledek změn magnetického toku v okolí disku. Tento magnetický tok zajišťuje elektromagnet na němž jsou navinuty proudové cívky a napěťová cívka. Točivý moment musí být největší v případě jednotkového účiníku. Toho se dosahuje co nejpřesnější kalibrací fázového posuvu mezi napětím na napěťo- vé cívkách vůči napětí na cívkách proudo- vých. V ideálním případě by měl být tento posuv 90°. Správného nastavení se dosa- huje přidáním několika závitů nakrátko k napěťové cívce. Nejdúležitějším požadav- kem na disk samotný je jeho malá váha. Čím lehčí disk, tím menší má setrvačnost a

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=