ElektroPrůmysl.cz, listopad 2021

ElektroPrůmysl.cz ELEKTRICKÉ A ZÁLOŽNÍ ZDROJE ENERGIE 70 | listopad 2021 Jaké jsou typy záložních zdrojů – UPS? Zařízení nepřerušitelného napájení (UPS) udržují počítačové systémy a IT zařízení v bezpečí a v provozu během přepětí a výpadků napájení. Zdroj nepřerušitelného napájení (UPS) poskytuje záložní napájení z baterií, když tok elektrické energie klesne na nedostatečné napětí nebo když se zastaví. Nepřerušovaný zdroj napájení je pro kritické prostředí životně důležitý. V závislosti na velikosti a technologii jednotky UPS je záložní napájení poskytováno po určitou dobu, dokud není možné aktivovat generátory nebo řádně vypnout síťové komponenty. Při dostatečném toku elektřiny jsou počítače a příslušenství chráněny před poškozením. Jednotka UPS může pomoci účinně ochránit jedno zařízení nebo celé datové centrum. Jaké jsou typy UPS? K přesnějšímu rozdělení architektur zálož- ních zdrojů došlo vznikem mezinárodní normy IEC 62040-3, která je u nás zavedena převzetím jako ČSN EN 62040-3 ed. 2 Zdro- je nepřerušovaného napájení (UPS) - Část 3: Metoda stanovení požadavků na funkci a na zkoušení . Norma rozlišuje tři třídy UPS vy- cházejících ze závislostí výstupních napětí a frekvencí na vstupních parametrech: • VFD – Voltage and Frequency Dependent (výstupní napětí a frekvence závislá na elektrické síti), běžněji označovaná jako pasivní záloha (Offline). • VI – Voltage Independent (výstupní napětí nezávislé na elektrické síti), známější pod označením interakce se sítí (Line-interactive). • VFI – Voltage and Frequency Independent (výstupní napětí a frekvence nezávislá na elektrické síti) je dvojitá konverze (Double-conversion). Díky třem hlavním typům nepřerušitelných zdrojů napájení jsou k dispozici systémy UPS, které vyhovují celé řadě aplikací. Offline systém UPS Offline systém UPS někdy také nazýván standby systémem a označován zkratkou VFD (voltage and frequency dependent), má dva pracovní režimy. V bezporuchovém stavu je zdrojem filtrované napětí ze sítě a usměrňovač dobíjí akumulátor. Při výpad- ku napětí z primární sítě nebo při poklesu napětí pod stanovenou mez (zpravidla při 230 V +10 % / -15 %), se zdrojem stává aku- mulátor, který přes střídač napájí spotřebič. Doba přepnutí přepínače bývá okolo 4 až 8 milisekund. Po obnovení energie z primární sítě, se přepínač vrací do původní polohy a akumulátor se začne nabíjet. Tento systém se využívá v sítích, kde je málo pravděpo- dobný vznik podpětí. Offline systém se po- užívá u spotřebičů, kterým nevadí přerušení napětí v jednotkách milisekund jako napří- klad záložní osvětlení nebo osobní počítače. Offline systémy jsou nejjednodušší, mají vysokou účinnost, malé rozměry, ale mají špatnou ochranu před rušením z primární sítě. V případě častého kolísání amplitudy napětí se vyčerpává kapacita akumuláto- ru, která může chybět při přerušení napětí. Doba zálohování bývá v řádu desítek minut.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=