ElektroPrůmysl.cz, listopad 2021

ElektroPrůmysl.cz AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE 92 | listopad 2021 Nově vstupujeme do světa Vision systémů! Společnost Murrelektronik, coby specialista na decentralizovanou automatizační techniku, nabízí nově instalační řešení pro průmyslové zpracování obrazu. Systémy VISION jsou v průmyslové výrobě a logistice stále důležitější. Pokud jde o In- dustry 4.0, nebo IIoT, nemohou zde chybět průmyslové kamery pro zpracování obra- zu. Společnost Murrelektronik nyní nabízí se svými instalačními řešeními decentrali- zovaná Vison řešení pro průmyslové zpra- cování obrazu. Se společností Murrelektro- nik mají výrobci strojů a systémů po svém boku výkonného partnera, pokud jde o na- pájení a správu signálů/dat pro inteligent- ní propojení kamer v průmyslových vý- robních procesech nebo logistice. Sázíme na decentralizované komponenty včetně switchů, rozvaděčů a podavačů, které lze namontovat na stroj, a na odpovídající vy- soce výkonnou kabelovou a konektorovou techniku. Tyto komponenty minimalizují nároky na instalaci a maximalizují výkon nových i stávajících strojů a systémů. "Plug & Play" pro Vision systémy Efektivní napájení a spolehlivá datová ko- munikace jsou pilíři fungující instalační koncepce. Cílem je efektivně a hospodárně spojit zařízení stroje nebo závodu do jedno- ho systému. Modulární instalační řešení pro vidění od společnosti Murrelektronik umož- ňují integrovat decentralizovaný koncept instalace do stávajících systémových archi- tektur i do nových strojů a systémů. Mezi tyto komponenty patří hybridní switch Xelity (který má připojení až pro

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=