ElektroPrůmysl.cz, listopad 2021

ElektroPrůmysl.cz SOFTWARE 98 | listopad 2021 Interview o nové verzi EPLAN Platforma 2022: spolupráce a partnerství Thomas Weichsel, ředitel produktového managementu, byl od roku 2008 u 13 nových vydání aktualizací. Ale žádná z nich nebyla tak zajímavá jako tato: EPLAN Platforma 2022 má úplně nový technický základ, nový design a mnoho přidaných funkcí. V interview nám Thomas odhaluje ještě více. Jaký byl konkrétní důvod pro další roz- voj verze EPLAN Platforma 2022? Náš developerský tým už delší dobu pláno- val a připravoval kompletní revizi softwaru. A když letos měníme systém předplatného, cítili jsme to jako vhodný okamžik pro za- pracování inovací. Změnou předplatného také upevníme naše vztahy se zákazníky: dostáváme se blíže ke spolupráci na úrovni partnerství. To znamená, že dokážeme lépe porozumět potřebám zákazníků, a ty pak zohlednit při implementaci. Změny v nové verzi platformy EPLAN se vyplatily. Nyní je intuitivnější, flexibilnější a všeobecně pro- duktivnější. Je také integrovaná do celé řady našich řešení, jako je náš partnerský program a vývoj v cloudu. Jinými slovy: to, co se počítá, je celý balíček. Co ale tyto inovace znamenají pro uživa- tele softwaru? Záleží na tom, jestli mluvíme o stávají- cích, nebo nových zákaznících. Zatímco ti stávající si mohou užívat optimalizované rozhraní, které jim usnadní práci, noví zá- kazníci těží ze snadného použití softwaru, což jim umožní rychleji zvýšit jejich pro- duktivitu. Co ale ocení oba dva, stávající i nový zákazník, je fakt, že intuitivní rozhra- ní je založeno na operačních konceptech, které jsou klientům dobře známé, což je velmi důležitá hodnota. To můžeme vidět na integrované liště záložek nebo „backst- age view“, které už většina lidí dobře zná z jiných zavedených softwarových produk- tů. To vše výrazně zlepšuje ergonomii a cel- kový pracovní komfort uživatelů. Uživatelé také mohou využívat výhod vylepšeného pracovního procesu. S vyu- žitím nového centra vkládání, do kterého jsme zahrnuli dlouholetý vývoj a požadav- ky zákazníků. To znamená, že noví zákaz- níci mohou začít jen s minimálním úsilím a ti stávající uvidí již po krátkém čase jas- ně všechny jeho výhody. Aktuální zpětná vazba od beta testerů naznačuje, že to tak skutečně je. Jakébylyběhemvývoje tynejvětší výzvy? Naše řešení nejsou jen jednoduché ECAD systémy, ale často představují pro firmy ja- kousi páteř projektování a vývoje produktů. Jsou hluboce integrována do zákaznické infrastruktury a strategie, a pokud jde o in- vestice, tak mohou být plánované na celé roky. S tím přichází obrovská zodpovědnost. Opravdu je chceme přizpůsobit specifickým potřebám našich klíčových trhů. Uspět ale můžeme jen tehdy, pokud s klienty úzce spo- lupracujeme a velmi si vážíme jejich důvěry. Spolupráce a partnerství – to jsou dva pilíře, na nichž budou založeny všechny

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=