ElektroPrůmysl.cz, prosinec 2021

ElektroPrůmysl.cz MĚŘICÍ, ZKUŠEBNÍ A MONITOROVACÍ TECHNIKA 28 | prosinec 2021 Normy pro ověření bezpečnosti elektrických spotřebičů - 2. část ČSN EN 50678, ČSN EN 50699, ČSN 33 1600 ed. 2, ZMĚNY Z1, Z2 V tomto díle se zaměříme na průběh a vyhodnocení opakovaných zkoušek a zkoušek po opravě tak, jek jej požadují normy ČSN EN 50678 a ČSN EN 50699. Nové EN normy se od stávající ČSN 33 1600 ed. 2 v některých detailech liší, ale odlišnosti nejsou z hlediska průběhu zkoušek zásadní. Dále bude uveden průběh a vyhodnocení opakovaných zkoušek a zkoušek po opravě tak, jek jej požadují obě EN normy. Ing. Leoš Koupý, ILLKO, s.r.o. Zkoušky Přehled zkoušek Zkoušky musí být provedeny v rozsahu a v pořadí uvedeném v normě: 1) Vizuální kontrola (kap. 5.2). 2) Zkoušky ochranných opatření: a) Ochranné pospojování (spojitost ochranného obvodu u tř. I) (kap. 5.3). b) Stav izolace měřením izolačního odporu (kap. 5.4). c) Měření proudu ochranným vodičem a/nebo dotykového proudu (kap. 5.5 a 5.6). d) Měření výstupního napětí obvodů SELV nebo PELV (kap. 5.7). e) Měření unikajících proudů spotřebiče při připojení napětí do plovoucího vstupu, pokud jej spotřebič obsahuje (kap. 5.8). f ) Zkouška polarity napájecího napětí na připojovací vidlici (kap. 5.10). g) Zkoušky opatření doplňkové ochrany, pokud je spotřebič obsahuje (kap. 5.9). 3) Dokumentace a vyhodnocení zkoušek (kap. 6.). Vizuální kontrola Účelem prohlídky je: • Vizuální prověření vnější izolace a dalších viditelných bezpečnostních prvků s cílem nalézt případné viditelné závady a určit podmínky vhodnosti spotřebiče pro prostředí: - Kryt spotřebiče (neporušenost, celistvost, větrací otvory, tepelné namáhání). - Síťová šňůra (stav izolace, odlehčovací zařízení, kabelová příchytka). - Napájecí vidlice (tepelné namáhání, pevnost připojení ke šňůře). - Pojistky – dimenzování. • Zjištění třídy ochrany a dalších konstrukčních prvků spotřebiče, které mají vliv na stanovení postupu měření a volbu měřicích metod: - Třída ochrany. - Elektronické obvody (doutnavky, SPD, stykače a elektronické spínače). - Vodivé, dotyku přístupné díly nespojené s PE obvodem.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=