ElektroPrůmysl.cz, prosinec 2021

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA 60 | prosinec 2021 Jak vybrat proudový chránič V AC sítích je proudový chránič považovaný za jeden z ochranných prostředků používaných při ochraně při poruše a zejména je používaný jako prostředek doplňkové ochrany. Použití proudového chrániče není považováno za prostředek základní ochrany a z toho důvodu je nutné nejdříve uplatnit odpovídající prostředky základní ochrany dle ČSN EN 61140 ed. 3 Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Společná hlediska pro instalaci a zařízení. Proudový chránič může být součástí kombinovaného přístroje (s kumulovanou funkcí). Při výběru RCD je nutno použít typ RCD stanovený výrobcem zařízení, který je uvedený v pokynech výrobce pro instalaci. Nestanoví-li výrobce požadavky, je potřeba posoudit vhodnost instalace chrániče z hlediska požadavků technických norem na ochranu osob a zvířat před úrazem elektrickým proudem a na možnost zabránění vzniku škod na majetku. Nestanoví-li výrobce připojovaného elektrického zařízení, či příslušná norma typ RCD je při jeho stanovení nutno vzít do úvahy velikost unikajícího stejnosměrného proudu (zejména s ohledem na připojené spotřebiče). Při použití proudových chráničů v rámci elektrické instalace je nutné zachovat požadavky na zachování selektivity a z toho vyplývající množství elektrických zařízení, které jsou chráněny společným chráničem. Množství elektrických zařízení chráněných jedním chráničem by mělo být zvoleno tak, aby poruchou na jednom zařízení byla z provozu vyřazena jen nezbytná část elektrické instalace. Důsledkem nesprávného výběru a použití proudových chráničů jsou komplikace při provozu elektrické instalace způsobené častým vybavováním chráničů. Volba citlivosti proudového chrániče by měla zohlednit skutečnost, že hodnota trvale unikajících proudů by neměla překročit 1/3 hodnoty IΔn chrániče. Praxe ukazuje, že není vhodné předřazovat proudové chrániče elektrotepelným spotřebičům ani některým zařízením informační a kancelářské techniky. U těchto zařízení je nutno se v řadě případů smířit s jejich poměrně velkými unikajícími proudy. U elektrotepelných spotřebičů to bývá tím, že vzhledem k požadovanému tepelnému odporu mezi topným elementem a jeho povrchem nemůže být ani elektrický odpor na úrovni dvojité nebo zesílené izolace. Z jiného důvodu vykazují velké unikající proudy zařízení kancelářské a výpočetní techniky. V současné době se pro napájení používají namísto transformátorů stále více pulzní zdroje, což je materiálově a energeticky úsporné řešení. Při jejich funkci však dochází ke vzniku rušení vyššími frekvencemi. Pro odrušení se předřazují filtry a proudy provázející vzniklé rušivé napětí se odvádí ochranným vodičem. Rovněž na tyto proudy mohou citlivé proudové chrániče reagovat nežádoucím vypnutím. Podle současných výrobkových norem pro proudové chrániče musí nové typy bez zpoždění vykazovat odolnost proti rázovému proudu minimálně 250 A, což je postačující. V případě potřeby je možné použít typ G se zvýšenou odolností proti rázovým proudům. Protože v některých případech může vypnutí vést ke značným škodám, umožňuje norma takové zásuvky napájet, aniž by byly citlivým proudovým chráničem chráněny. Tyto zásuvky je však třeba řádně označit viz norma ČSN 33 1310 ed. 2 Bezpečnostní požadavky na elektric ké instalace a spotřebiče určené k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=