ElektroPrůmysl.cz, březen 2022

ElektroPrůmysl.cz ENERGETIKA, TRANSFORMÁTORY, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE 138 | březen 2022 Elektromotory při nízkých teplotách v Ex prostředí Elektromotory s ochranou proti výbuchu při nízkých teplotách mohou představovat zvláštní problém. Níže jsou uvedeny úvahy, které je třeba řešit. Ochrana proti výbuchu ČSN EN 60079-1 ed. 3 Výbušné atmosféry - Část 1: Ochrana zařízení pevnýmzávěrem "d" obsahuje pro nevýbušná zařízení s označením "d" zvláštní požadavky v případech, kdy je zařízení určeno k použití při teplotách nižších než -20 °C. Nejvýznamnějším problémem je zvýšení referenčního tlaku, ke kterému dochází při nízkých teplotách, a tedy hodnota přetlaku, kterou musí zařízení vydržet. U motorů typu ochrany "d" odolných proti plameni mohou být potenciální problémy s hromaděním tlaku a možnou detonací při nízkých teplotách zesíleny, a tudíž mohou vést k ještě vyšším tlakům, než by se normálně očekávalo. Pro zařízení se stupněm ochrany "eb", "ec" a typem ochrany "n" neobsahují příslušné normy (ČSN EN 60079-7 ed. 3 Výbušné atmosféry - Část 7: Ochrana zařízení zajištěným provedením „e" a ČSN EN IEC 60079-15 ed. 4 Výbušné atmosféry - Část 15: Zařízení chráněné typem ochrany „n”) žádné zvláštní požadavky na nízké teploty nad rámec požadavků ČSN EN IEC 60079-0 ed. 5 Výbušné atmosféry - Část 0: Zařízení - Obecné požadavky. To však neznamená, že motory "e" nebo "n" lze automaticky považovat za vhodné pro použití při nízkých teplotách. Velmi důležitým prvkem bude například schopnost celého izolačního systému zůstat při takových teplotách účinný a vyhovující. Ochranné systémy motorů s úrovní ochrany "eb" mohou rovněž vyžadovat pozornost, aby se zajistila jejich účinná funkce a aby časy tE a poměry lA/lN zůstaly relevantní. Kritičtějším prvkem může být způsob použití vestavěných snímačů teploty. Pokud je čidlo umístěno ve statoru je pravděpodobnější, že rotor bude mít vyšší teplotu, může být tak nutné nastavit čidlo ve statoru na nižší teplotu, nebo lze připojit zařízení závislé na proudu, které bude snímat proud motoru. TRozhodující je také umístění ochranného zařízení motoru. Ta by neměla být umístěna v oblasti s nižší teplotou než motor, který chrání, protože tato zařízení obvykle používají referenční prvek, který je ovlivněn teplotou, například bimetalový prvek.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=