ElektroPrůmysl.cz, březen 2022

ElektroPrůmysl.cz DISKUSNÍ FÓRUM 164 | březen 2022 Dotazy a odpovědi z diskusního fóra serveru www.in-el.cz Hlavní vypínač podružného rozváděče Elektromontážní firma provedla rozšíření 20 zásuvkových obvodů jištěných kombinovanými proudovými chrániči. Tyto chrániče se do původního rozváděče nevešly, proto vedle stávajícího rozváděče byl zhotoven nový rozváděč a z něho nové obvody. Napájecí kabel pro nový rozváděč je ze stávajícího rozváděče ze šín za hlavním vypínačem stávajícího rozváděče. Na dotaz elektrotechnika, proč nemá nový rozváděč hlavní vypínač, mi bylo sděleno, že do 3 metrů nemusí mít rozváděč hlavní vypínač. Další argument byl, že ačkoliv je nový rozváděč prostorově oddělen (2 samostatné jednotky), jde jakoby o jeden celek (starý a nový rozváděč). V novém rozváděči chybí popis, kde je jištěn napájecí kabel a kde se dá rozváděč vypnout v případě nutnosti. Jištění napájecího kabelu stávajícího rozváděče je v hlavním rozváděči v jiném patře. Otázka: má technik pravdu, že do 3 metrů nemusí být hlavní vypínač? Dle jakého předpisu či normy? Odpověď: Předpokládám, že pro rozšíření zásuvkových obvodů v elektrické instalaci byla zpracována projektová dokumentace a po dokončení prací byla provedena výchozí revize předmětné části instalace. V případě, že by se nové kombinované jističe umístily do stávajícího rozváděče, bylo by nutné k takto změněnému rozváděči předat zákazníkovi také novou dokumentaci rozváděče, včetně prohlášení o shodě, protože dokumentace vydaná původním výrobcem rozváděče by pozbyla platnosti. Vzhledem k tomu, že tyto kombinované jističe byly umístěny do samostatného rozváděče, musí být i tento nově zřízený rozváděč opatřen výrobním štítkem a musí být vybaven potřebnou dokumentací včetně prohlášení o shodě. Argumentace technika o tom, že se jakoby jedná o jeden celek, je opět argumentace nesprávná a svědčí o tom, že technik neví, jaká dokumentace musí být s rozváděčem dodána zákazníkovi. Informace technika o tom, že do vzdálenosti 3 metrů nemusí být rozváděč vybaven hlavním vypínačem, je v zásadě informací, která nemá opodstatnění a je nepravdivá. V případě, že technik používá jednoznačné údaje tohoto typu, musí být schopen doložit, která technická norma použití takového údaje předepisuje. Na druhou stranu je možné, že se technik pouze mýlí a údajem o vzdálenosti měl na mysli ustanovení článku 10.11.5.3.3 ČSN EN 61439-3:2012 Rozváděče nízkéhonapětí –Část 3: Rozvodnice určené k provozování laiky (DBO), kde je uvedeno, že jmenovitý podmíněný zkratový proud může být přiřazen tam, kde vzdálenost hlavní a distribuční přípojnice mezi výstupními svorkami vstupního zařízení připojeného k hlavní přípojnici a přívodními svorkami výstupní funkční jednotky není větší než 3 m. Toto ustanovení není možné ve Vámi uváděném případě použít, protože termín „Jmenovitý podmíněný zkratový proud“ je zcela jasně a jednoznačně definován v ČSN EN IEC 61439-1 ed. 3:2021 Rozváděče nízkého napětí – Část 1: Obecná ustanovení, článek 3.8.10.4. ČSN 33 2130 ed. 3:2014 Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody, článek 7.6.15 předepisuje, že každý rozvaděč (rozvodnice) se musí dát samostatně

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=