ElektroPrůmysl.cz, březen 2022

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA 6 | březen 2022 Otázky a odpovědi k přístrojům AFDD Přestože se použití obloukových ochran (AFDD) v nových elektrických instalacích nízkého napětí neustále rozšiřuje, stále kolem jeho použití mnohdy panuje mnoho otázek, polopravd a mýtů. Tento článek si klade za cíl zodpovědět ty nejčastější z nich. 1. Co vlastně je AFDD a k čemu slouží? AFDD je elektromechanický spínací přístroj s elektronickými obvody, které monitorují charakter odebíraného proudu (Obr. 1) a chrání instalaci před účinky poruchového oblouku. Jiskření má specifický průběh proudu, na který tento přístroj reaguje a odpojí instalaci s poruchou izolace. Oblouková ochrana je schopna chránit elektrické instalace automatickým odpojením před škodami způsobenými elektrickým obloukem. Pro tyto přístroje platí norma ČSN EN 62606: Obecné požadavky pro obloukové ochrany. 2. Jak vzniká poruchový oblouk? Oblouková porucha nastává ze dvou hlavních příčin – mechanického poškození pracovního vodiče a nedokonalého kontaktu. Vznik elektrického oblouku na poškozeném vodiči je demonstrován na obr. 2. V místě poškození vodiče dochází ke zvýšení proudové hustoty, kterámá za následek nadměrné zahřívání vodiče a jeho izolace až do takové míry, kdy nastává zuhelnatění izolace a tavení vodiče. Tím dochází ke vzniku mezery a následnému elektrickému výboji. Vytváří se poruchový oblouk a možné riziko vzniku požáru. Vděčným příkladem je mechanické poškození prodlužovací šňůry, kterých nalezneme v každé domácnosti hned několik. Pokud například častým přivíráním prodlužovací šňůry do dveří dojde k poškození vodiče ve šňůře, jedinou možností, jak odhalit vzniklý sériový oblouk ještě před vznikempožáru, je pouze přístrojem AFDD. Příkladem nedokonalého kontaktu může být například prasklé pero dutinky v zásuvce. Vlivem špatného mechanického spojení s vidlicí spotřebiče dochází při provozu zátěže k jiskření v tomto spoji a postupnému vzrůstání teploty v zásuvce, což může vyústit v požár. 3. Lze poruchový oblouk detekovat jističem nebo proudovým chráničem? Obloukové poruchy se dělí na dvě kategorie – paralelní a sériové poruchy. Paralelní poruchu mezi L a PE vodičem lze snadno odhalit citlivým proudovým chráničem Paralelní poruchu mezi L a N vodičem lze za předpokladu dostatečně nízké Obr. 1 Průběh proudu při vzniku sériového oblouku Proud zátěží Čas Náhlý vznik oblouku

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=