ElektroPrůmysl.cz, červen 2022

ElektroPrůmysl.cz EDITORIAL červen 2022 | 1 Milí čtenáři, přinášíme vám letošní první letní číslo, i když oficiálně ho přivítáme až 21. června, které je zaměřené na energetiku, trafostanice, transformátory a identifikační systémy. Přehled produktů je věnován proudovým transformátorům, které nalézají uplatnění napříč celým průmyslem. Transformátor proudu (dále jen CT) je typ "přístrojového transformátoru", který je konstruován tak, aby ve svém sekundárním vinutí produkoval střídavý proud, který je úměrný proudu měřenému v jeho primárním vinutí. Proudové transformátory snižují proudy vysokého napětí na mnohem nižší hodnoty a poskytují vhodný způsob bezpečného sledování skutečného elektrického proudu tekoucího v přenosovém vedení střídavého proudu pomocí standardního ampérmetru. Na rozdíl od transformátoru napětí nebo výkonového transformátoru se transformátor proudu skládá pouze z jednoho nebo velmi malého počtu závitů primárního vinutí. Toto primární vinutí může být buď z jednoho plochého závitu, cívky z těžkého drátu ovinutého kolem jádra, nebo jen z vodiče či přípojnice umístěné středovým otvorem. Na rozdíl od transformátoru napětí není primární proud proudového transformátoru závislý na proudu sekundární zátěže, ale je řízen externí zátěží. Sekundární proud je obvykle dimenzován na standardní hodnotu 1 nebo 5 A pro větší hodnoty primárního proudu. Transformátor proudu by nikdy neměl zůstat otevřený nebo pracovat bez připojené zátěže, když jím protéká hlavní primární proud, stejně jako by transformátor napětí nikdy neměl pracovat do zkratu. Má-li být ampérmetr (nebo zátěž) odpojen, měl by se nejprve na sekundární svorky umístit zkrat, aby se vyloučilo riziko úrazu elektrickým proudem. Při otevřeném obvodu sekundárního vinutí totiž pracuje železné jádro transformátoru s vysokým stupněm nasycení, a když ho nic nezastaví, vytváří abnormálně velké sekundární napětí! Toto vysoké sekundární napětí by mohlo poškodit izolaci nebo způsobit úraz elektrickým proudem. Na závěr bych ještě rád poděkoval všem, kteří nás navštívili v naší expozici na veletrhu Amper 2022, odkud si mohl každý odnést tištěné vydání březnového čísla časopisu, jako dárek a také si mohl zřídit bezplatný odběr našeho časopisu, pokud ho již neměl. V rámci veletrhu Amper 2022 jsme pořádali hybridní seminář zaměřený na bezpečnost strojních zařízení. Po dlouhé koronavirové odmlce ho navštívilo úctyhodných 89 lidí a dalších 59 lidí ho sledovalo on-line. Pokud jste měli o seminář také zájem a nestihli jste ho, můžete si zakoupit záznam ke shlédnutí u našeho partnera na www.lpe.cz. Pěkné čtení Bc. Jaroslav Bubeníček, šéfredaktor Zřídit bezplatný odběr časopisumůžete na www.elektroprumysl.cz VYDAVATEL Bc. Jaroslav Bubeníček ElektroPrůmysl.cz Holzova 2846/23, 628 00 Brno IČ: 87713349 DIČ: CZ8108173579 ISSN2571-076 VÝKONNÝŘEDITEL MANAGINGDIRECTOR Bc. Jaroslav Bubeníček šéfredaktor Editor in chief GSM: +420 608 883 480 E-mail: jb@elektroprumysl.cz OBCHODNÍ MANAŽER SALES MANAGER Mgr. Michaela Formanová obchodní plánování Business Planner Marketing Communication & PR GSM: +420 777 722 803 E-mail: mf@elektroprumysl.cz DISTRIBUCE A ODBĚR ČASOPISU Vychází jako měsíčník a to zdarma. Šíření časopisu jako celku je povoleno. ADRESA REDAKCE ElektroPrůmysl.cz Hybešova 38, 602 00 Brno E-mail: info@elektroprumysl.cz www.elektroprumysl.cz FACEBOOK www.facebook.com/ Elektroprumysl.cz INSTAGRAM www.instagram.com/ Elektroprumysl.cz LINKEDIN www.linkedin.com/company/ elektroprumyslcz Vydavatel neodpovídá za věcný obsah uveřejněných inzerátů. Přetisk v jiných médiích je povolen pouze se souhlasem vydavatele.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=