ElektroPrůmysl.cz, červen 2022

ElektroPrůmysl.cz ENERGETIKA, TRANSFORMÁTORY, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE 10 | červen 2022 SM AirSeT od Schneider Electric? Ekologický VN rozváděč bez SF6 nabitý digitálními inovacemi Video - Seznamte se s nejlepším rozváděčem vysokého napětí bez obsahu SF6: SM AirSeT Neustálá přítomnost skleníkového efektu způsobuje oteplování planety a problémy s nímspojené. Státy a korporace se proto zavazují k emisnímnormáms cílemregulovat zplodiny CO2 a být uhlíkově neutrální. Významné dopady na klima má ale i plyn, který je často používaný, ačkoliv ho široká veřejnost takřka nezná. Jedná se o fluorid sírový (SF6), který má výborné izolační vlastnosti a nachází tak využití v elektrotechnickém průmyslu např. jako izolační médium ve vysokonapěťových rozvaděčích. Jedná se však o skleníkový plyn, který má smysl začít omezovat stejně tak, jako je omezován oxid uhličitý. Schneider Electric přivádí na trh výrazně ekologičtější variantu VN zařízení, kdy je SF6 nahrazen čistým vzduchem a vakuem. Planeta ve skleníku Plyny způsobující skleníkový efekt jsou největší příčinou oteplování planety. Kromě toho způsobují nemálo dalších problémů, jako jsou kupříkladu: ztenčování svrchních vrstev atmosféry; růst nočních teplot oproti denním; razantnější vzestup zimních teplot oproti teplotám letním; snižování obsahu kyslíku v ovzduší; zvyšování koncentrace CO2 v ovzduší; tání ledovců z důvodu zvyšování teploty atd. Aby se výše zmíněným problémům zabránilo, celý svět se snaží redukovat vypouštění skleníkových plynů do atmosféry. Mnoho korporací a států má za cíl dosažení uhlíkové neutrality, což pro ně nutně znamená postupné snižování emisí a obsahu uhlíku v atmosféře. Příkladem může být všeobecná ratifikace Pařížské dohody o klimatu v roce 2015, ve které se 195 států OSN zavázalo k postupné uhlíkové neutralitě a regulaci CO2. Oxid uhličitý je totiž vysoce produkovaným plynem, který je jednou z hlavních příčin globálního oteplování. Postačí ale regulace CO2 ke zpomalení oteplování planety? Skleníkový plyn SF6 Zatímco se úspěšně zavádějí obnovitelné zdroje elektrické energie a ustupuje se od využívání fosilních paliv, v ovzduší roste koncentrace zcela jiného, a bohužel také významně emisního plynu. Jedná se o fluorid sírový (SF6), který je díky svým vysoce izolačním vlastnostem hojně využíván v elektrotechnickém a energetickém průmyslu, kde plní svou velmi zásadní a doposud v podstatě nezastupitelnou roli.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=