ElektroPrůmysl.cz, červen 2022

ElektroPrůmysl.cz ENERGETIKA, TRANSFORMÁTORY, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE 14 | červen 2022 Údržba transformátoru Na transformátorech jsou prováděny údržbové aktivity různých typů a rozsahů. Mohou mít rozsah od obvyklé údržby do velké renovace. Výsledkem údržbové aktivity mohou tyto dvě dimenze buď zůstat nezměněné, nebo být rozšířené (redukce energetického hodnocení nebo pravděpodobné délky života se neuvažují). Energetické hodnocení Požadavky na energetické hodnocení jsou stanoveny v nařízení Komise (EU) č. 548/2014. Jsou vyjádřeny v termínech buď maximálních ztrát nebo minimálního indexu špičkové účinnosti (PEI) pro konkrétní jmenovitý výkon. Následující údržbová aktivita v sobě nezahrnuje změnu jmenovitého výkonu, energetické hodnocení může být buď nezměněné, nebo zlepšené. Zlepšení energetického hodnocení znamená: • Snížení ztrát transformátorů vystavených maximálním požadavkům ztrát, nebo • Zvýšení PEI transformátorů vystavených minimálním požadavkům PEI. Jestliže energetické hodnocení nebo jmenovitý výkon transformátoru jsou změněné, pak správní úřady pro dohled nad trhem by se měly domnívat, že původně deklarované hodnoty nejsou již použitelné. Očekávaná životnost V obou normách ČSN IEC 60076-7 a ČSN IEC 60076-12 je očekávaná životnost transformátoru vztažena k životnosti izolace za předpokladu, že žádné jiné části nestárnou rychleji. Přesto zlepšení očekávané životnosti předpokládá výměnu komponentů nebo částí transformátorů, jejichž životnost determinuje celkovou životnost, tj. že jsou v kritické cestě, neboť stárnou rychleji než jiné komponenty transformátoru. Taková interpretace se shoduje s ČSN EN 60076-3 ed. 2, kapitola 8, kde jsou popsány specifické dielektrické požadavky na transformátory, které prošly záruční opravou nebo kompletním převinutím a renovace byla zamýšlena k uvedení transformátoru do stavu jako z výroby. Klasifikace údržbových aktivit Energetické hodnocení Obrázek 3 znázorňuje navrhovanou klasifikaci údržbových aktivit. Detailnější definice a příklady jsou uvedeny dále. Obr. 1 a 2 Udržby transformátorů

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=