ElektroPrůmysl.cz, červen 2022

ElektroPrůmysl.cz IDENTIFIKAČNÍ SYSTÉMY A PRŮMYSLOVÉ ZNAČENÍ 36 | červen 2022 RFID vs. čárové kódy Čárové kódy a technologie radiofrekvenční identifikace (RFID) jsou dva typy technologií sběru a čtení dat, které slouží především ke sledování majetku a řízení zásob. Přestože jsou obě široce implementovány v podnicích pro správu majetku a zásob, jejich možnosti a způsoby fungování se v určitých aspektech značně liší. V závislosti na tom, jak chcete technologii RFID nebo čárový kód využívat, nabízejí obě výhody. Na základě níže uvedených funkcí však RFID rozhodně nabízí více výhod než čárové kódy, zejména pokud jde o odolnost, životnost, bezpečnost a efektivitu. Co je RFID? RFID je zkratka pro radiofrekvenční identifikaci, která využívá rádiové vlny k přenosu informací ze štítků RFID do čtečky RFID. Štítek obsahuje senzor připojený k anténě, která umožňuje přenos dat do čtečky. Každý snímač obvykle obsahuje jedinečné identifikátory a čtečka může současně snímat více než 100 tagů a nevyžaduje přímou viditelnost. Díky tomu lze snadno automatizovat některé procesy, které by jinak vyžadovaly další čas a zdroje a byly by zatíženy lidskou chybou. Co je čárový kód? Čárový kód je prostředek pro automatizovaný sběr dat. Je tvořen černotiskem vytištěnými pruhy (v některých novějších verzích kódu mozaikou) definované šířky, umožňující přečtení pomocí technických prostředků – čteček (pro jednorozměrné kódy) či skenerů (pro jedno- i dvourozměrné kódy). Skenování čárových kódů spočívá v použití paprsku světla ke "čtení" černých a bílých čar čárového kódu. Součástí skeneru je snímač, který vytváří signál z odraženého světla, a dekodér pak tento signál převádí na text a odesílá jej do počítače nebo databáze. Čtečky čárových kódů vyžadují přímou viditelnost a musí "vidět" každý čárový kód po jednom, aby mohly zachytit data. Aplikační výhody a nevýhody Existuje mnoho tagů RFID vyvinutých pro použití v různých průmyslových odvětvích. Některé z nejběžnějších se používají v maloobchodě a v zákaznických službách. Nejznámější je radiofrekvenční identifikační štítek (RFID), který obsahuje elektronický čip pro zakódování informací o výrobku a zákazníkovi. Tyto štítky lze číst na dálku bez nutnosti kontaktu s označeným předmětem. Štítky RFID jsou malá, lehká zařízení obvykle o velikosti zrnka rýže. Obsahují rádiový vysílač a anténu pro vysílání a příjem signálů. Štítek může obsahovat i další funkce, jako je paměť, počítačové zpracování nebo řídicí systémy. Štítky RFID jsou buď aktivní, nebo pasivní transpondéry, které se používají k ukládání informací, jako jsou informace o zákaznících nebo úspory nákladů na každý výrobek v obchodě. Čárové kódy jsou stále nejběžnějším typem automatizované identifikace, ale s tím, jak se zlepšuje výkon a snižují náklady, RFID Čárový kód

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=